Довідкові видання

Мазепа М.

Словник термінів з імунології / Марія Мазепа, Галина Звір. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 168 с.

ISBN 978-617-7336-64-7

Словник охоплює широкий діапазон термінів із загальної і клінічної імунології, імуногенетики, імунопатології, інфекційної, неінфекційної та екологічної імунології, імунодіагностики, імунокорекції та імунотерапії. Він містить найуживаніші у сучасній імунології терміни та поняття, які допоможуть систематизувати та покращити знання щодо формування та перебігу імунної відповіді у нормі та про основні патогенетичні механізми її порушення, імунопатологічні реакції.

Для фахівців-імунологів, лікарів-лаборантів, медичних працівників, наукових співробітників, викладачів, аспірантів, магістрантів, ординаторів, інтернів, студентів медичних та біологічних факультетів.

 

Літопис матеріалів міжнародних наукових конференцій «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» (1999–2017) : довідкове видання. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 40 с.

ISBN 978-617-7336-19-7

У виданні систематизовано назви доповідей учасників міжнародних наукових конференцій «Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті» 1999 – 2017 рр., прослідковано еволюцію наукової думки щодо питань моделювання у спорті, застосування сучасних приладів та обладнання упродовж майже двох останніх десятиліть. Ідея проведення конференції з проблем моделювання та інформаційного забезпечення різноманітних проявів спортивної та фізкультурної діяльності виникла у колективу кафедри стрільби та технічних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури. Тепер у науковому форумі беруть участь науковці з багатьох країн.

Літопис стане в нагоді науковцям, аспірантам, студентам, які цікавляться проблемами моделювання та контролю біотехнічних систем у спорті.

 

Чорнобай І. 

Історія розвитку футболу : посібник / Ігор Чорнобай. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 648 с. [+68 c. іл.]

ISBN 978-966-2328-94-3

У виданні висвітлено початки розвитку футболу, зміни у правилах, організації гри. Систематизовано інформацію про міжнародні футбольні організації, змагання, участь у них українських футболістів, про найкращі за міжнародними, національними рейтингами збірні, клубні команди, найвідоміших футболістів, воротарів, тренерів, арбітрів України і світу. Подано відомості про футбольні змагання в Україні та колишньому СРСР, досягнення команд, гравців. Увагу закцентовано на постатях відомих українських науковців, викладачів кафедр футболу.

Рекомендовано студентам вищих навчальних закладів, що вивчають «Теорію і методику обраного виду спорту (футбол)», «Теорію і методику футболу», «Історію спорту», а також фахівцям галузі фізичної культури та спорту і широкому загалу.

 

Львівський державний університет фізичної культури (1946–2016) : попул. енцикл. / авт. кол.: Музика Ф. та ін.; упоряд. О. Борис; за заг. ред. Є. Приступи. – Львів: ЛДУФК, 2016. – 486 с.

ISBN 978-617-7336-01-2

Енциклопедія неупереджено й усебічно представляє цілісний багатогранний образ Університету. Видання охоплює всі сфери життя вишу від навчальної, наукової, виховної, спортивної, видавничої роботи до культурно-мистецької та громадської діяльності.

В абетковому порядку подано статті не лише про структурні підрозділи, а й про теперішніх і колишніх працівників закладу, серед яких всесвітньо відомі дослідники, визнані авторитети галузі фізичного виховання і спорту. Видання також містить списки вихованців Університету – спортсменів високої кваліфікації та провідних фахівців галузі.

Для широкого читацького загалу.

 

Латинсько-українсько-російський словник анатомічних термінів / Крась С. І., Вовканич Л. С., Гриньків М. Я. [та ін.]. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 192 с.

ISBN 978-966-2328-68-4

Пропоноване довідкове видання укладено на основі сучасної міжнародної анатомічної термінології. Мета словника – дати правильну транскрипцію трьома мовами основних анатомічних термінів, що використовуються у курсі анатомії в процесі підготовки фахівців з напрямів «Фізичне виховання», «Спорт» та «Здоров'я людини».

Для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.

 

Василишин І. П.

Важка атлетика Львівщини (1912–2012) : довідник / Іван Василишин, Володимир Науменко. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 168 с.

ISBN 978-966-2328-66-0

У книзі відображено основні віхи історії і розвитку та сучасний стан важкоатлетичного спорту Львівської області, містить довідковий матеріал про видатних важкоатлетів, тренерів, організаторів і науковців.

Рекомендовано усім, хто у своїй діяльності спирається на конкретні історичні, статистичні й інформаційні достовірні дані – викладачам, студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання та широкому загалу.

 

Українсько-польський, польсько-український перекладний словник футбольних термінів / уклад.: Левків Л. В., Хім’як В. М., Левків В. І., Осінчук В. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 172 с.

ISBN 978-966-2328-36-3

У словнику представлено футбольні терміни, що описують місце проведення гри, обладнання та інвентар для гри, різновиди технічних прийомів і тактичних дій футболістів, фізичні і психічні якості спортсменів, правила гри. Крім того, у словнику подано словосполучення, що часто використовуються у процесі спілкування фахівців, футболістів та вболівальників.

Для перекладачів, журналістів, науковців, тренерів, футболістів, уболівальників.

 

Колобич О. В.

Від Кубка європейських націй до чемпіонатів Європи з футболу : посібник / Колобич О. В., Фалес Й. Г., Хоркавий Б. В. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 144 с.

ISBN 978-966-2328-34-9

У посібнику відображено основні віхи історії та розвитку європейського футболу. Подано інформацію про організаційну структуру, основні принципи функціонування Європейської спілки футбольних асоціацій (УЄФА). Хронологічно подано перипетії усіх попередніх чемпіонатів Європи, статистичну інформацію щодо футбольних арен, провідних європейських збірних команд, видатних постатей у футболі. На окрему увагу заслуговують матеріали, які свідчать про тенденції та напрямки, в яких розвивається УЄФА як організація, що пропагує цінності безпечного і мирного співіснування усіх членів єдиної європейської футбольної сім’ї.

Рекомендовано усім, хто у своїй діяльності посилається на конкретні історичні, статистичні й інформаційні достовірні дані – викладачам, студентам вищих навчальних закладів фізичного виховання та широкому загалові.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ