Поточний конкурс програми Еразмус+: КА 1 – Навчальна кредитна мобільність за участю Львівського державного університету фізичної культури та Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze

ДЛЯ СТУДЕНТІВ

Відповідно до умов проекту студенти ІІ та ІІІ курсів бакалаврату денної форми навчання факультетів: фізичне виховання, спорт, фізична реабілітація ЛДУФК мають можливість навчатися у Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze упродовж 5 місяців у першому семестрі 2017/2018 н.р. Переможцям конкурсу виплачуватимуть щомісячну стипендію (750 євро) та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту (275 євро).

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути студентом (кою) одного з вище вказаних факультетів ЛДУФК;

– володіти англійською або польською мовою не нижче рівня В2.

–навчання на відмінні чи добрі оцінки

–громадська активність

– мати високі спортивні досягнення

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 20 серпня 2017 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Костюшка,11, ауд. 216) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (Application Form) – аплікацію заповнювати тільки на комп’ютері;

● Заява на проживання в гуртожитку (Application form housing)

● резюме/ СV (формат Europass); https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

● фотокопію закордонного паспорту;

● для студентів – довідку про навчання в ЛНУ;

● підписаний студентом та координатором академічної мобільності від університету план навчання (вимога набрати під час мобільноcті мінімум 30 кредитів ECTS за один семестр) у Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze – Learning Agreement for Studies (перелік курсів студентам необхідно узгодити з деканатом для подальшого часткового або повного перезарахування вибраних дисциплін);

● для бакалаврів – виписку з оцінками та кредитами з кожного предмету (Transcript of Records), завірену в деканаті або у Відділі міжнародних зв’язків;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або польської мови не нижче рівня В2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Application form Erasmus Programme at Karkonosze College in Jelenia Gora (page2), який потрібно завірити у викладача іноземної мови або у відділі міжнародних зв’язків в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4).

● 1 фотографія паспортного розміру (35х45 мм)

Перелік курсів для складання індивідуального плану навчання у Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze:

http://www.kpswjg.pl/en/physical-education-programme

http://www.kpswjg.pl/en/physical-education-programme

Всі документи необхідно:

– подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: relationsldufk@ukr.net або relatios@ldufk.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.!!!!

Детальна інформація про Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze: http://www.kpswjg.pl/en/erasmus-programme

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Відбір студентів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науки та зовнішніх зв’язків , представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічна успішність (50%);

– знання мови (30%);

– мотивація (10%);

– суспільна активність / заангажованість у наукову діяльність / спортивні досягнення (10%).

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. Перевага надаватиметься студентам , які ще не брали участь у програмі мобільності Еразмус+. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

 

ДЛЯ АДМІНІСТРАТИВНОГО ПЕРСОНАЛУ ТА ВИКЛАДАЧІВ

Відповідно до умов проекту адміністративні працівники та координатори программ академічної мобільності, ЛДУФК: мають можливість пройти стажування в Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze в рамках International Staff Weekу продовж 5-7 днів у першому семестрі 2017/2018 н.р.

Кандидати повинні відповідати таким вимогам:

– бути викладачем або адміністративним працівником ЛДУФК;

– володіти англійською мовою не нижче рівня B2.

Переможцям конкурсу виплачуватимуть стипендію та відшкодують витрати на проїзд за кошти проекту.

Для здобуття індивідуального гранту необхідно до 20 серпня 2017 року (включно) подати до Відділу міжнародних зв’язків Університету (вул. Костюшка, 1 , ауд. 216) такі документи АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ:

● аплікаційну форму (Application Form) – аплікацію заповнювати тільки на комп’ютері

 - Для викладачів Аррlication Form for teacher

 - Для адміністративного персоналу Application Form for Staff 

● резюме/СV (формат Europass) зі списком публікацій; https://europass.cedefop.europa.eu/documents/curriculum-vitae

● фотокопію першої сторінки закордонного паспорту;

● довідку з місця роботи;

● підписаний викладачем, адміністративним працівником/координатором (Mobility Agreement) та проректором з міжнародного співробітництва план стажування у Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze;

● сертифікат про підтвердження знання англійської або німецької не нижче рівня B2 (перевага надаватиметься офіційним сертифікатам, таким як TOEFL, IELTS тощо). У випадку відсутності сертифіката необхідно заповнити Application form Erasmus Programme at Karkonosze College in Jelenia Gora (page2), який потрібно завірити у викладача іноземної мови або у відділі міжнародних зв’язків в координатора Erasmus+ та поставити печатку;

● мотиваційний лист (максимальний обсяг – 1 сторінка формату А4);

● лист підтримки з приймаючого університету (Letter of Support by the Host University). Лист підтримки – це попереднє запрошення, яке видається заявнику з боку приймаючого університету. Цей лист має бути написаний і підписаний уповноваженим представником примаючої сторони (професор, завідувач кафедри, інші науково-педагогічні працівники), який готовий прийняти заявника у випадку, якщо заявник буде номіновананий на отримання гранту.

Всі документи необхідно:

–подати в паперовому вигляді у Відділ міжнародних зв’язків;

– надіслати (скановані копії по порядку згідно вимог одним файлом у форматі PDF, максимальний розмір – 15 Мб) на електронні скриньки: : relationsldufk@ukr.net або relatios@ldufk.edu.ua

Будь-які документи, надіслані після вказаного терміну, не будуть прийняті до розгляду.!!!

Інформація про в Karkonoska Państwowa Szkoła Wyższa w Jeleniej Górze  : http://www.kpswjg.pl/en/erasmus-programme

УВАГА! Для участі викладачів ЛДУФК у програмах академічної мобільності обов’язковим є встановлення попереднього контакту із приймаючим професором / кафедрою / науковим центром / неакадемічним підрозділом (окрім staff training weeks). Встановлення такого контакту є особистою відповідальністю викладача університету (відділ міжнародних зв’язків може надати консультаційну допомогу).

* Просимо звернути увагу, що кожен учасник самостійно покриває витрати на страхування та витрати пов’язані з отриманням дозволу на проживання в країні перебування під час мобільності. Сума витрат на подорож базується не на ціні самого квитка, а вираховується відповідно до відстані від домашнього до приймаючого університету за допомогою онлайн-калькулятора: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Критерії відбору кандидатів

Відбір викладачів, номінованих на участь у програмі мобільності, буде здійcнюватися комісією створеною за наказом ректора Університету, до якої входитимуть проректор з науки та зовнішніх зв’язків, представники Відділу міжнародних зв’язків, координатори угоди від факультетів та представники кафедри іноземних мов за такими критеріями:

– академічний профіль – оцінка позицій СV (40%);

– знання мови (20%);

– план викладання/cтажування (20%);

– мотиваційний лист (20%).

Перевага надаватиметься лекторам, які розробили курси іноземною мовою і висловили готовність навчати іноземних студентів в рамках програми обміну Еразмус+ .

Процедура зарахування. Відділ міжнародних зв’язків інформує учасників про результати конкурсу. На підставі критеріїв відбору (за кожен окремий пункт критеріїв учасник отримує бали) формується рейтинговий список найсильніших кандидатів в порядку спадання, що дозволяє згодом сформувати список номінованих кандидатів на участь у програмі мобільності та резервний список. Заявники, які набирають найвищі бали проходять співбесіду у Відділі міжнародних зв’язків. Після співбесіди Відділ надсилає список номінованих осіб до університету, який приймає учасників мобільності в рамках програми Erasmus+. Остаточне рішення про прийняття або неприйняття номінованих кандидатів ухвалюється  приймаючою стороною. У випадку відмови від участі у програмі мобільності номінованої особи, учасники з резервного списку подаються на розгляд приймаючого університету, відповідно до черговості у рейтинговому списку.

Go back