Стажування викладачів ЛДУФК у Вроцлавській академії фізичного виховання (Фото)

Із 22-го до 27-го квітня (згідно з програмою Erasmus) і від 2-го до 8-го травня 2019 року (відповідно до угоди про співпрацю) професори нашого Університету Олег Рибак і Богдан Виноградський, а також доценти Людмила Рибак і Андрій Окопний взяли участь у науково-педагогічному стажуванні на кафедрах біомеханіки, біоструктури, кінезіології, педагогіки і фізичної культури, а також у центральній науково-дослідній лабораторії одного з найкращих у Польщі спортивних закладів вищої освіти – Вроцлавської академії фізичного виховання.

Одним із завдань стажування було удосконалення концепції викладання на сучасному рівні біомеханіки та кінезіології для студентів різних факультетів у нашому виші. Викладачі детально ознайомилися з організацією навчального процесу і з дидактичними матеріалами, які стосуються викладання біомеханіки та кінезіології на кафедрах біомеханіки, біоструктури та кінезіології Вроцлавської академії.

Координатори відділу Erasmus Моніка Ілєцка-Фолцік та Юстина Цєплік, незважаючи на передсвяткові дні, організували змістовні зустрічі з керівниками і провідними професорами згаданих кафедр, зокрема з керівником кафедри біомеханіки д-р габ., проф. Богданом П’єтрашевським, керівником кафедри біоструктури д-р габ., проф. Ярославом Фуґелем та професором кафедри кінезіології, д-р габ., проф. Анною Яскульською. Обмін досвідом викладання навчальних дисциплін біомеханічного профілю в наших вишах виявив потребу й можливість уніфікації навчальних і робочих навчальних програм, що розширить можливості обміну студентами й готувати висококваліфікованих фахівців галузі, які володітимуть сучасними знаннями, уміннями й методиками біомеханічного аналізу рухової діяльності людини.

Ознайомлення з обладнанням і методиками навчальних лабораторій Вроцлавської АВФ, а також з досвідом проведення й переліком тем лабораторних занять дало змогу сформувати оптимальний перелік наукового обладнання і методик, необхідних для забезпечення на належному рівні навчального процесу студентів усіх факультетів ЛДУФК ім. І. Боберського. Ураховуючи багатий досвід викладання навчальних дисциплін «Біомеханіка» та «Кінезіологія» на факультеті фізіотерапії Вроцлавської академії, доцільно було б запросити до Львова прочитати спеціалізований курс лекцій в межах обміну викладачами між нашими вишами провідних професорів кафедри кінезіології Катажину Кісєль-Саєвич, Артура й Анну Яскульських.

Не менш важливим завданням стажування наших фахівців у Вроцлаві було ознайомлення й опанування передовими методиками й апаратурою для наукових досліджень, якими оснащена центральна науково-дослідна лабораторія Академії, а також ініціювання організації та проведення спільних наукових досліджень науковців наших навчальних закладів, передбачених угодою про співробітництво від 2017 року між Вроцлавською АВФ та ЛДУФК ім. І. Боберського. У вирішенні цього складного завдання неоціненну допомогу надали проректор Вроцлавської академії з навчання, керівник кафедри педагогіки і фізичної культури, д-р габ., проф. надзвичайний Ришард Бартошевіч, а також згадані вже керівник центральної науково-дослідної лабораторії академії д-р габ., проф. Богдан П’єтрашевскі та повноважний представник ректора у справах Європейських карт науковця, д-р габ., проф. Ярослав Фуґель.

Під час зустрічі з керівником і працівниками кафедри педагогіки та фізичної культури д-р габ., проф. надзвичайним Ґаліною Ґулою-Кубішевською, д-р габ., проф. Тадеушем Кощицем, д-р габ., проф. Анджеєм Павлуцкім та д-р габ. Мартою Вєчорек обговорено концепцію і перспективи практичної реалізації спільних досліджень фізичної активності польських та українських студентів. Ознайомлення із сучасними сертифікованими методиками й апаратурою для оцінювання фізичного стану осіб різного віку в лабораторіях кафедри антропомоторики за участю керівника кафедри д-р габ., проф. Ярослава Фугєля, д-рів Каміли Чайки, Павла Послушни й Анни Себастьян, із оснащенням і методиками центральної науково-дослідної лабораторії Вроцлавської АВФ та особиста участь в експериментальному біомеханічному аналізі рухової активності із застосуванням апаратурного комплексу для аналізу руху BTS SMART, myo RESEARCH 3.12 і тензоплатформи KISTLER дали змогу опрацювати й розробити деталі концепції спільних досліджень рухової активності польських та українських студентів.

Визначено перелік апаратури і методик для оснащення науково-дослідної лабораторії біомеханічних досліджень нашого Університету. Досягнуто також конкретних домовленостей щодо спільних наукових досліджень на базі науково-дослідної лабораторії Вроцлавської АВФ з бадмінтону й настільного тенісу.

У вихідні наші викладачі відвідали спортивно-масові заходи у Вроцлаві з нагоди свята ухвалення Конституції 3 травня, ознайомилися з оздоровчо-рекреаційним потенціалом вроцлавського аквапарку, а також взяли участь в організації та суддівстві міжнародних ралі «47 Rajd Świdnicki KRAUSE 2019».

Результати стажування означили шляхи розв’язання низки важливих для нашого Університету проблем, а також алгоритм практичної реалізації планів наукової співпраці, що вимагатиме від працівників ЛДУФК цілеспрямованих зусиль, важкої, але цікавої роботи й активного використання всіх наявних резервів нашого колективу.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ