«Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України»

Вийшов друком збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України».

Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. (18–19 жовтня 2019 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК, 2019. – 64 с.

ISBN 978-617-7336-52-4

У збірнику представлено матеріали доповідей учасників IV Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку туризму в регіонах України», у яких висвітлено широке коло теоретичних і прикладних проблем, що охоплюють такі актуальні напрями сучасних регіональних туризмознавчих досліджень, як географія туризму; аналіз економічних, соціальних та екологічних аспектів туристичної діяльності; стратегічне планування розвитку туристичних систем; роль інновацій та інноваційних технології в туризмі, модернізація готельно-ресторанного бізнесу.

Для науковців, викладачів, студентів, працівників туристичного бізнесу та сфери управління, а також усіх, хто цікавиться регіональними проблемами розвитку туризму в Україні.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ