Успішний захист дисертації Ю Лювея (Відео)

У вівторок, 12 липня 2022 року в Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбувся захист дисертаційної роботи на здобуття доктора філософії згідно з нормативами визначеними Постановою Кабінету Міністрів України №44 від 12-січня 2022 року «Про затвердження Порядку присудження ступеня доктора філософії та сканування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії».

ДисертантЮ Лювей захищав роботу на тему «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки» у галузі знань 01 «Освіта/Педагогіка» за спеціальністю 017 «Фізична культура і спорт».

Наукові керівники дисертанта – професор Пітин Мар’ян Петрович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, та Каратник Іван Васильович – кандидат наук з фізичного виховання та спорту.

Захист відбувся на засіданні разової спеціалізованої вченої ради
у такому складі:

голова – доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент Розторгуй Марія Сергіївна, професор кафедри атлетичних видів спорту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

рецензент – кандидат фізичного виховання та спорту, доцент Мельник Валерій Олександрович, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського;

опоненти:

• доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Тищенко Валерія Олексіївна, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету;

• доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор Дорошенко Едуард Юрійович, завідувач кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я Запорізького державного медичного університету;

• кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент Собко Ірина Миколаївна, доцент кафедри олімпійського і професійного спорту, спортивних ігор та туризму Харківського національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди.

Пошукувачу одноголосним рішенням ради було присвоєне ступінь доктора філософії.

Вітаємо дисертанта і його наукових керівників
з успішним захистом та щиро бажаємо
подальших наукових звершень!

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ