Вийшов друком навчально-методичний посібник «Організація готельного господарства»

Серед авторів – доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу нашого Університету Орислава Коркуна, декан факультету туризму Володимир Холявка, викладачі кафедри готельно-ресторанного бізнесу – Андрій Демічковський та Олег Боратинський.

Організація готельного господарства: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 241 «Готельно-ресторанна справа» денної та заочної форм навчання / О. Коркуна, В. Холявка, А. Демічковський, О. Боратинський, О. Кулик, О. Піхур. – Львів : Видавництво «Добра справа», 2019. – 224 c.

ISBN 978-966-7964-58-8

Видання рекомендовано до друку на засіданні вченої ради ЛДУФК ім. І. Боберського, протокол № 10 від «13» червня 2019 року.

Навчально-методичний посібник «Організація готельного господарства» висвітлює теоретичні та практичні питання організації роботи підприємств готельного господарства, містить програмний матеріал навчальної дисципліни, опорний конспект лекцій, питання для самоконтролю і тематику самостійної роботи студентів.

Посібник може бути корисним для студентів спеціальності «Готельно-ресторанна справа» різних форм навчання, викладачів закладів вищої освіти та працівників індустрії гостинності.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ