Диференціація фізичної підготовки спортсменів

Вийшла друком монографія „Диференціація фізичної підготовки спортсменів” за загальною редакцією кандидата педагогічних наук, професора, професора кафедри теорії спорту та фізичної культури нашого Університету Михайла Михайловича ЛИНЦЯ.

Монографію підготував авторський колектив:

ЛИНЕЦЬ Михайло Михайлович,

ЧИЧКАН Оксана Анатоліївна,

ХІМЕНЕС Христина Робертівна,

БАЗИЛЬЧУК Олег Вікторович,

ГНАТЧУК Ярослав Ілліч,

ХОХЛА Алла Ігорівна,

АНДРЕС Андрій Степанович

Диференціація фізичної підготовки спортсменів :монографія / авт. кол. : Линець М.М., Чичкан О.А., Хіменес Х.Р. [та ін.] ; за заг. ред. М. М. Линця. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 304 с.

ISBN 978-617-7336-15-9

У монографії розглянуто шляхи оптимізації структури і змісту фізичної підготовки спортсменів і спортсменок різного віку та спортивної кваліфікації, які спеціалізувалися в різних видах змагальної діяльності.

Серед спортсменів і спортсменок, які спеціалізувалися у веслуванні, спортивному орієнтуванні, гандболі, волейболі та фехтуванні на шпагах незалежно від віку, статі, спортивного стажу і кваліфікації, достовірно вищі прирости показників фізичної підготовленості спостерігалися при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей (близько 70% від загального обсягу фізичної підготовки) з диференційованим розвитком недостатньо розвинутих фізичних якостей кожного спортсмена чи спортсменки (біля 30% від загального обсягу фізичної підготовки) у порівнянні лише з комплексним розвитком фізичних якостей або в поєднанні у тій же пропорції комплексного розвитку з диференційованим розвитком провідних фізичних якостей. Лише у підготовці багатоборців ВСК достовірно вищий тренувальний ефект було отримано при поєднанні комплексного розвитку фізичних якостей із диференційованим розвитком провідних фізичних якостей кожного спортсмена.

Для науковців, тренерів, спортсменів і студентів вищих навчальних закладів спортивного профілю.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ