Вийшов друком 23 випуск збірника «Молода спортивна наука України» у 4 томах

ISSN 1996-1448 (Print), 1996-1456 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15743-4215 ПР від 24.09.2009

Періодичність: 1 раз на рік

Проблематика:

1) теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;

2) фізичне виховання різних верств населення;

3) фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; спортивна медицина;

4) проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів та управління у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Молода спортивна наука України : зб. тез доп. Вип. 23 : у 4-х т. – Львів : ЛДУФК, 2019. – 116 с.

ISBN 978-617-7336-53-1

У збірнику вміщено тези наукових доповідей з актуальних питань фізичного виховання, спорту і здоров’я людини вчених з України та зарубіжних країн.

Збірник буде корисним для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, організаторів фізичного виховання та спорту, спортсменів, студентів, усіх, хто цікавиться сучасними проблемами розвитку фізичного виховання, спортивного тренування, фізичної реабілітації.

Сайт видання: http://msnu.ldufk.edu.ua

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ