Карантин карантином, а видавничий процес за графіком

Необхідність фахового підходу до нових компетенцій, функцій редактора-видавця у контексті технологічних змін, потужних інформаційних потоків, змін у психології споживачів видавничої продукції, економічних і суспільних викликів стала поштовхом до створення Асоціації українських редакторів, до складу якої увійшли працівники редакційно-видавничого відділу нашого Університету.

МЕТА АСОЦІАЦІЇ:

• згуртувати спільноту небайдужих редакторів для вдосконалення видавничої культури у книжковій галузі, періодичних засобах масової інформації, мовної культури інтернетних медій, радіо і телебачення, кіно, рекламно-інформаційних продуктів;

• надавати консультативну та експертну допомогу у професійній діяльності редакторів, викладачів редакторсько-видавничого фаху.

ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ АСОЦІАЦІЇ:

• створення експертного середовища для аналізу рівня мовної та видавничої культури українських видань, інтернетних медій, кіно-, теле- і радіопрограм, рекламних і піарних текстів;

• надавання консультативної допомоги редакціям медій, видавництвам, іншим організаціям щодо підвищення видавничої та мовної культури;

• видавання рекомендацій, практичних посібників, створення мультимедійних цифрових платформ, організація очних і дистанційних курсів, шкіл редакторської майстерності для підвищення професійного рівня українських редакторів;

• формування сучасної парадигми редагування та популяризація прогресивних редакторських практик.


Оксана Борис, 
керівник редакційно-видавничого відділу 

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ