ЛДУФК прийматиме Всеукраїнську студентську Олімпіаду зі спеціальності «Середня освіта (фізична культура)»

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 17.12.2019 року №1580 «Про проведення Всеукраїнської студентської Олімпіади у 2019/2020 навчальному році», на базі Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського 13–15 травня 2020 року відбудеться II етап Всеукраїнської студентської Олімпіади зі спеціальності «Середня освіта (фізична культура)» (далі – Олімпіада).

До участі в Олімпіаді, що проходитиме під гаслом «Фізична культура у новій українській школі», допускаються студенти-переможці І етапу, але не більше ніж три студенти від закладу вищої освіти, де готують фахівців ступеня бакалавра / магістра із відповідної спеціальності.

Про участь просимо повідомити до 1-го березня 2020 року, надіславши анкету учасника (завантажити можна ТУТ) на електронну адресу tmfv@ldufk.edu.ua

Витрати на відрядження згідно з Положенням про Всеукраїнську студентську Олімпіаду – за рахунок закладів вищої освіти, що відряджають.

ПРОГРАМА ОЛІМПІАДИ ПЕРЕДБАЧАЄ
4 КОНКУРСНІ ЗАВДАННЯ

І. ТВОРЧИЙ КОНКУРС – ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ
«Я – УЧИТЕЛЬ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ»

1.1. Зміст завдання. Кожен учасник Олімпіади повинен презентувати себе, свої здібності, захоплення, інтереси; представити професійні якості вчителя фізичної культури нової української школи; популяризувати професію вчителя фізичної культури і заклади (факультети), що готують фахівців зі спеціальності «Фізичне виховання».

1.2. Вимоги до виконання. Відеоролик (чи посилання на нього для завантажування) необхідно надіслати до базового закладу вищої освіти (ЛДУФК імені Івана Боберського) на e-mail: tmfv@ldufk.edu.ua до 20 квітня
2020 року для перевірки на відповідність до вимог до конкурсної роботи.

Тривалість конкурсної роботи до 2 хвилин. Формати файлу відео: AVI, MPEG4, DVD. Обов’язково вказати прізвище та ім’я автора (учасника Олімпіади) на початку конкурсної роботи.

1.3. Умови проведення конкурсного завданняМісце проведення – головний корпус ЛДУФК імені Івана Боберського.

1.4. Критерії оцінювання: відповідність змісту роботи завданням (п. 1.1) та гаслу Олімпіади, наявність сюжету, оригінальність тексту. Максимальна кількість балів – 30.


ІІ. ПРАКТИЧНЕ ПИСЬМОВЕ ЗАВДАННЯ
«ТЕОРІЯ І МЕТОДИКА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ ШКОЛЯРІВ»

2.1. Зміст завдання. Необхідно розв’язати ситуаційне завдання з розвитку фізичних якостей або навчання техніки школярів певного віку заданими засобами за вказаних умов.

2.2. Вимоги до виконання. Урахування заданих умов. Правильне викладення методики розв’язання ситуаційного завдання у рамках новітнього варіативного модуля навчальної програми з фізичної культури засобами корфболу, флорболу, кросфіту або чирлідингу (на вибір журі).

2.3. Умови проведення конкурсного завданняМісце проведення – головний корпус ЛДУФК імені Івана Боберського. Тривалість – до 3 годин. Організатори забезпечують учасників ситуаційними завданнями з алгоритмами відповідей та бланками для відповідей. Використання спеціальної літератури та мобільного телефону заборонено!

2.4. Критерії оцінювання. Відповідність завдань, засобів, способів, форм, навантаження віковим (статевим чи іншим) особливостям. Максимальна кількість балів – 30.


ІІІ. КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ

3.1. Зміст завдання. Учасникові необхідно відповісти на запитання комп’ютерної програми з теорії та методики фізичного виховання, вибравши правильну(-і) відповідь(-і) з чотирьох запропонованих.

3.2. Вимоги до виконання. Передбачено 40 питань. Використання спеціальної літератури та мобільного телефону заборонено!

3.3. Місце проведення – головний корпус ЛДУФК імені Івана Боберського.

3.4. Критерії оцінювання. Оцінка кожної правильної відповіді – 0,5 бала. Максимальна кількість балів – 20.


ІV. ДИСПУТ

4.1. Зміст завдання. Учасникові необхідно висловити свою думку на тему «Дитиноцентризм у фізичному вихованні школярів як провідна ідея нової української школи».

4.2. Вимоги до виконання. Назвати переваги і недоліки, сильні і слабкі сторони, «за» і «проти» впровадження цієї ідеї у фізичне виховання з погляду усіх стейкхолдерів та надати практичні рекомендації вчителям чи назвати
умови її успішної реалізації на практиці.

4.3. Умови проведення. Тривалість виступу – 1 хвилина.

4.4. Критерії оцінювання. Обґрунтовані аргументи, конструктивність мислення, уміння відстояти власну позицію, оригінальність і творчий підхід. Максимальна кількість балів – 20.

Детально з програмою проведення заходу
можна познайомитися за цим
ПОСИЛАННЯМ

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ