«Медико-біологічні основи рухової активності»

Вийшов друком навчальний посібник «Медико-біологічні основи рухової активності». Автор – доктор біологічних наук, професор, професор кафедри анатомії та фізіології нашого Університету Зоряна Ігорівна Коритко.

Коритко З.

Медико-біологічні основи рухової активності : навч. посіб. / Зоряна Коритко. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 223 с.

ISBN 978-617-7336-65-4

Посібник має на меті зорієнтувати фахівців зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія» у колі проблемних питань з дисципліни «Фізіологія рухової активності».

У навчальному посібнику подано структуру дисципліни, зміст лабораторних занять із короткими теоретичними відомостями з кожної теми, а також коротку теоретичну інформацію та вимоги до виконання самостійних робіт з урахуванням професійних інтересів майбутніх фахівців із фізичної терапії та ерготерапії.

Посібник написано відповідно до навчальної програми з курсу «Фізіологія рухової активності» для освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр».

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються зі спеціальності «Фізична терапія та ерготерапія».

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ