У ЛДУФК відбулися наукові читання з нагоди 115 річниці від дня народження Ярослава Цурковського

У Львівському державному університету фізичної культури імені Івана Боберського 20-го лютого відбулися наукові читання «Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології», присвячені 115 річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського.

Організатори наукових читань: Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського та Львівський державний університет безпеки життєдіяльності.

Мета наукових читань – вшанування пам’яті та популяризація наукових ідей видатного подвижника української психологічної науки, професора Ярослава Івановича Цурковського; обговорення та підготовка нагальних психологічних проблем професійної підготовки майбутніх фахівців.

У роботі наукових читань взяли участь 70 осіб, із них 35 науковців (10 докторів та 25 кандидатів наук), та педагогічні працівники ЗВО м. Львова.

НАУКОВІ ЧИТАННЯ ПРАЦЮВАЛИ
ЗА ТАКИМИ ТЕМАТИЧНИМИ НАПРЯМКАМИ:

1. Феномен Ярослава Івановича Цурковського, видатного українського психолога і громадського діяча.

2. Психолого-педагогічні аспекти підготовки спеціалістів на сучасному етапі.

3. Методологічні та методичні засади становлення сучасного фахівця-психолога.

НА ПЛЕНАРНОМУ ЗАСІДАННІ БУЛИ ПРЕДСТАВЛЕНІ ДОПОВІДІ:

• До питань інтеграції психології та педагогіки (Литвин А. В. – завідувач кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор);

• Професійна підготовка майбутнього соціального працівника в технічному університеті: психолого-педагогічний контекст Ярослава Івановича Цурковського (Васянович Г. П. – професор кафедри гуманітарних дисциплін та соціальної роботи Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, доктор педагогічних наук, професор);

• Я. І. Цурковський – поет душі людської (Сікорський П. І. професор кафедри педагогіки і соціального управління Інституту права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська політехніка», доктор педагогічних наук, професор);

• Мотиваційна підструктура особистості студента ЗВО галузі фізичної культури і спорту та її аналіз (Баклицька О. П. – доцент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури ім. І. Боберського, кандидат психологічних наук, доцент.);

• Психологічна готовність майбутніх учителів до формування компетентності брати участь у дискусіях та дебатах (Ковальчук І. Л. – завідувач навчально-методичного кабінету Луцького педагогічного коледжу, кандидат філософських наук, доцент.

• Спогади сучасників про Я. І. Цурковського (Кміт Я. М., – ректор приватного Університету «Львівський Ставропігіон», кандидат педагогічний наук, професор, Романець М. П. – почесний професор приватного «Університету Львівський Ставропігіон»);

• Діагностика й оцінювання під час професійно-практичної підготовки майбутніх фахівців (Якимович Т. Д. – доцент кафедри теорії і методики технологічної освіти, креслення і комп’ютерної графіки Інженерно-педагогічного факультету Відокремленого структурного підрозділу «Львівський навчально-науковий центр професійної освіти» Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, кандидат педагогічних наук);

• Багатогранність особистості Ярослава Цурковського (Вдович С. М. – доцент кафедри практичної психології та педагогіки Навчально-наукового інституту психології та соціального захисту Львівського державного університету безпеки життєдіяльності, кандидат педагогічних наук,старший науковий співробітник);

• Синдром емоційного вигорання у професії рятувальника (Фаньо Каріна Анатоліївна курсантка 3 курсу Львівського державного університету безпеки життєдіяльності).

До початку роботи наукових читань було видано матеріали: Теорія контрольності та актуальні проблеми сучасної психології: матеріали наукових читань, присвячених 115-річниці від дня народження Ярослава Івановича Цурковського, 20 лютого 2020р., м. Львів [Текст] / [Упоряд. С. М. Вдович]. – Львів: 2020. – С. 186

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ