Вийшов друком навчальний посібник-практикум «Анатомія людини з основами морфології»

Автори – викладачі кафедри анатомії та фізіології нашого Університету – кандидат біологічних наук, доцент Тетяна Миколаївна Куцериб, кандидат біологічних наук, доцент Мирослава Яківна Гриньків і кандидат біологічних наук, професор Федір Васильович Музика.

Куцериб Т.

Анатомія людини з основами морфології : навч. посібн.-практ. / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Федір Музика. – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 252 с.

ISBN 978-617-7336-57-9

Навчальний посібник-практикум призначений для полегшення вивчення «Анатомії людини з основами морфології» відповідно до обсягу навчальної програми курсу. У ньому наведено теми і зміст практичних робіт студентів, передбачених модульною навчальною програмою дисципліни.

Посібник містить перелік завдань практичної роботи, рисунки і таблиці, рекомендовану літературу, перелік залікових вимог до змістових модулів й предметний покажчик.

Для студентів вищих навчальних закладів, які опановують спеціальність «Хореографія».

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ