Кафедра педагогіки та психології

тел. 272-68-16

pp@ldufk.edu.ua

тел. 272-68-16Курси педагогіки та психології викладаються з першого року існування Львівського державного інституту фізичної культури – 1946/47 навчальний рік (реорганізація Львівського технікуму фізичної культури у ЛДІФК).

З 1950 року в зв’язку із збільшенням курсів педагогіки та психології була створена окрема кафедра “Педагогіки та психології” на чолі з Шумковським М.П. У цей період кафедрою досліджується проблема контрольної функції свідомості за допомогою контролографа, автором якого був викладач кафедри Цурковський Я.І. - організатор і голова Львівського зонального товариства психологів.

В 1957 році викладачі кафедри були переведені у склад кафедри теорії та історії фізичної культури на чолі з доцентом Тер-Ованесяном А.А.

У 1958 році знову була створена кафедра “Педагогіки та психології” на чолі з доцентом Тереховою М.Ф. В цей період науково-дослідна робота кафедри охоплює проблеми пов’язані із заняттями фізичною культурою та спортом, а також з процесом навчання і виховання студентів.

З 1965р. по 1975р. кафедрою керує доцент Євтушенко В.А. Головною темою наукових досліджень кафедри була “Психологія міжособистісних сосунків у спортивних командах”.

В період з1975р. по 1986р. кафедру очолює доцент Волков Л.І. Склад кафедри поповнюються викладачами зі спортивною освітою, що змінює напрямок наукових досліджень кафедри у бік психології спорту високих досягнень.

З 1986р. по 1996р. кафедрою завідує професор Рєзнєков Ю.О.  Колектив кафедри працює над проблемами вдосконалення системи підготовки фізкультурних кадрів. Викладачі кафедри беруть активну участь у роботі Львівського зонального відділення товариства психологів та федерації спортивних психологів України. Плідно працює на кафедрі консультантом доктор педагогічних наук, професор, Заслужений Майстер спорту Тер-Ованесян А.А.

Впродовж 1996/97 навчального року кафедрою керує доцент Соломонко О.В.

З 1997 року кафедру очолює доцент Степанченко Н.І. Колектив кафедри працює над розробкою нових технологій навчання, психолого-педагогічних аспектів управління навчальним процесом.

В період з 2000р. по 2005р. тематика науково-дослідних робіт розширюється. Досліджуються проблеми фізичного виховання дітей дошкільного та молодшого шкільного віку (доктор пед. наук, професор Вільчковський Е.С.); проблеми вікової психології (доктор психол. наук, професор Савчин М.В.); критерії оцінки діяльності викладачів (канд. пед. наук, доцент Степанченко Н.І.); патопсихологічні зміни в структурі особистості (канд. психол. наук, доцент Баклицька О.П.); історії української педагогіки (канд. фіз. вих. Окопний А.М.); відповідальності особистості за свій фізичний стан (канд. фіз. вих. Зварищук О.М.); фізичного виховання дітей-інвалідів (канд. фіз. вих. Ковінько М.С.); фізичне виховання і спорт у шкільній освіті Англії (втілення рекомендацій в навчальний процес з курсу Педагогіки та Психології)” (викладач Турчик І.Х.); проблеми підготовки неповносправних баскетболістів (викладач Пітин М.П.), соціально-психологічна адаптація учнів до колективу (викладач Матвійчук Т.Ф.), навчання руховим діям (викладач Дупнак І.В.).


Cтарший лаборант кафедри педагогіки та психології - Замятіна Ірина Борисівна

 

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ