МОРОЗ ВАЛЕНТИН ЯКОВИЧ

2016:

Мороз В. Україна у двадцятому столітті. Книга третя. 1953–2000рр. – Львів : Ліга–Прес, 2016. – 188 с.

Мороз В. Україна обрала державницький шлях назавжди  / Валентин Мороз // Гомін Волі.  – 2016. – С. 2

Мороз В. Шестидесяті роки в Україні / Валентин Мороз // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.] – Львів, 2016. – Вип. 5. – С. 161 – 169.

Мороз В. «Три українські спроби» в трилогії історика Валентина Мороза «Україна у двадцятому столітті» /  В. Мороз, Я. Тимчак, А. Сова // Шлях Перемоги, 2016. – С. 1.

2014:
1.Мороз В. Україна у ХХ столітті / Валентин Мороз. – Вид. 3-тє. – Л. : Ліга-Прес, 2014. – 653 с.
2.Мороз В. Ще і ще про Шевченка – у рік двохсотлітнього ювілею : есе / Валентин Мороз // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2014. – Вип. 4. – С. 44 – 47.

2013:
1. Мороз В. Голодомор 1932–1933-го / Валентин Мороз // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2013. – Вип. 3. – С. 21 – 29.


2012:
2.  Мороз В. Україна у двадцятому столітті. Книга друга. 1920-1953 рр. / В. Мороз. – Л. : Ліга – Прес, 2012. – 206 с.
3.  Мороз В. Карпатська симфонія / Валентин Мороз // Вісті Комбатанта. – 2012. – Ч. 4. – С. 69 – 71.
4.  Мороз В. Процеси ОУН у Львові та Варшаві / Валентин Мороз // Вісті Комбатанта. – 2012. – Ч. 4. – С. 71 – 78.
5.  Мороз В. Українська Повстанська Армія / Валентин Мороз // Гуманітарні дисципліни у навчально-виховному процесі вищих навчальних закладів : [зб. наук. ст.]. – Л., 2012. – Вип. 2. – С. 81 – 96.


2011:
6. Мороз В. Я. Сталінська конституція та створення “нового класу -совбуржуазії”  / Мороз В. Я.  // Вісті Комбатанта. – 2011. –  Ч. 1.  –  С. 50 – 54.
7. Мороз В. Я. Пацифікація в Галичині : Україна в ХХ ст. / Мороз В. Я.  // Вісті Комбатанта.– 2011. –  Ч. 2. –  С. 58 – 62.
8. Мороз В. Я. Галичина після пацифікації : Україна в ХХ ст. / Мороз В. Я.  // Вісті Комбатанта. – 2011. –  Ч. 3.  – С. 61 – 65.
9. Шеремет О. Дитина неба : поезії / Олена Шеремет ; вступне слово В. Мороз, Ю. Петришин, І. Ріпак. – Л., 2011. – 30 с.


2010:
10. Мороз В. Сталін і колективізація / Валенти Мороз // Вісті комбатанта. – 2010. – Число 3. – С. 52 – 59.
11. Мороз В. Створення організації українських націоналістів / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2010. – Число 1. – С. 51–55.
12. Мороз В. Створення організації українських націоналістів / Мороз В. // Вісті комбатанта. – 2010. – Число 2. – С. 43–48.
13. Мороз В. Україна у ХХ столітті. Етап перший, 1900-1920 рр. / Валентин Мороз. – Вид. 2-ге. – Л. : Астролябія, 2010. – 496 с.


2009:
14. Мороз В. Україна у ХХ столітті: українізація / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2009. – Число 1 (257). – С. 56–60.
15. Мороз В. Україна у ХХ столітті: політичні партії в Західній Україні у 1919-1929 рр. / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2009. – Число 2 (258). – С. 72–74.
16. Мороз В. Україна у ХХ столітті : совєтофільство / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2009. – Число 3 (259). – С. 81–83.


2008:
17. Мороз В. „Наркоманія” втраченої державності / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2008. – Число 2. – С. 51–58.
18. Мороз В. Українізація / Валентин Мороз // Вісті комбатанта. – 2008. – Число 3. – С. 62–70.


2005:
19. Мороз В. Я. Україна у двадцятому столітті : моногр. / В. Я. Мороз. – Л., 2005. – 656 с.


2003:
20. Мороз В. Історія спорту та історія війська в українській традиції – паралелі і взаємозалежності / В. Мороз // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 15. – С. 74–78.
21. Мороз В. Мойсей і Датан (уривок) / Валентин Мороз // Розбудова держави. – 2003. − № 1/4. – С. 33–44.


2000:
22. Мороз В. Галицький газават 1919-го / Валентин Мороз // За вільну Україну. – 2000. – 31 жовт. – С. 4–5.


1998:
23. Мороз В. Радіостанція ОУН-УПА ,,Вільна Україна” (кодова назва ,,Афродита” / Валентин Мороз // Визвольний шлях. – 1998. − № 3. – С. 307–315.


1997:
24. Мороз В. Націоналізм ХХІ століття : виступ на ювілеї 60-річчя у Львові / Валентин Мороз. – Л. : Сурма, 1997. – 23 с.; іл.


1994:
25. Мороз В. Я. Галицький спорт – джерело військового духу й доблесті / В. Я. Мороз // Спорт і національне відродження : тези доп. Всеукр. наук. конф. – Л., 1994. – С. 56–58.
26. Мороз В. У пошуках Пана. Медитації на тему Ортеги-і-Гассета / Валентин Мороз // Республіканець. – 1994. − № 3/4.
27. Мороз В. Україна в 60-ті роки / Валентин Мороз // Всесвіт. – 1994. − № 9-12.
28. Moroz V. Instead of a final Statement. – Munchen, 1994. – 122 p.


1993:
29. Мороз В. Петро Болбочан / Валентин Мороз, Оксана Вацеба // Український час. – 1993. − № 2. – С. 72–76.


1992:
30. Мороз В. Україна в двадцятому столітті / Валентин Мороз. – Т., 1992. – 128 с.
31. Горіти надзвичайним світлом … // Ю. Липа. Призначення України / передм. В. Мороза. – Л. : Просвіта, 1992.


1982:
32. Мороз В. Лекції з історії України / Валентин Мороз. – Торонто, 1982. – 128 с.


1981:
33. Мороз В. Зелене дерево Антонича / Валентин Мороз // Сучасність. – 1981. – Число 2. – лют. – С. 28–32.


1980:
34. Мороз В. Тверді мелодії : зб. творів і виступів Валентина Мороза на Волині / Валентин Мороз. – Клівленд : Анабазис, 1980. – 202 с.


1977:
35. Moroz V. Chronique de la tesistaure. – Paris, 1977. – 226 p.


1975:
36. Мороз В. Есеї, листи й документи / Валентин Мороз // Сучасність. – 1975. – С. 287.


1974:
37. Мороз В. Бумеранг / Валентин Мороз. – Париж ; Торонто, 1974. – 303 с.


1971:
38. Мороз В. Із творчості В. Мороза / Валентин Мороз // Укр. вісник – Лондон, 1971. – С. 40−44.
39. Мороз В. Серед снігів / Валентин Мороз. – 1971.
40. Moroz V. Amond the shows. – London, 1971. – 64 p.
41. Moroz V. Report from the Beria reservation. – Sydney, 1971. – 24 p.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ