26 червня 2019 року

Галандзовський Станіслав Миколайович

Тема: «Удосконалення професійно-прикладної фізичної підготовки студентів транспортних коледжів»

Науковий керівник – Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського)

Офіційний опонент – Романчук Сергій Вікторович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, начальник кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки та спорту (Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного)

Офіційний опонент –Єфремова Анжеліка Яковлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри фізичного виховання та спорту (Український державний університет залізничного транспорту м. Харків)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Романчука С.В.

Відгук офіційного опонента Єфремової А.Я.

Відгук офіційного опонента Виноградського Б.А.

26 червня 2019 року

Алзін Ходуд Салман

Тема: «Фізична реабілітація хворих на поперековий остеохондроз після стабілізуючих операцій з використанням металевих конструкцій»

Науковий керівник – Колесниченко Віра Анатоліївна, доктор медичних наук, професор, професор кафедри хірургічних хвороб, оперативної хірургії та топографічної анатомії (Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна)

Офіційний опонент –Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент –Тиравська Оксана Іванівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри фізичної терапії та ерготерапії (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського)

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Андрійчук О.Я.

Відгук офіційного опонента Тиравської О.І.

27 червня 2019 року

Гуцул Наталія Зеновіївна

Тема: «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки кікбоксерів з урахуванням різних стилів змагальної діяльності на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Науковий керівник Окопний Андрій Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського)

Офіційний опонент –Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Кощеєв Олександр Сергійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії та методики спортивної підготовки (Придніпровська державна академія фізичної культури та спорту)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Коробейнікова Г.В.

Відгук офіційного опонента Кощеєва О.С.

27 червня 2019 року

Тітова Ганна Володимирівна

Тема: «Підвищення функціональних можливостей жінок 1-2 періоду зрілого віку з використанням інноваційних засобів силового фітнесу»

Науковий керівник – Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, декан факультету фізичного виховання і спорту (Чорноморський національний університет імені Петра Могили)

Офіційний опонент –Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С.Сковороди)

Офіційний опонент – Чеховська Любов Ярославівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фітнесу та рекреації (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського)

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Козіної Ж.Л.

Відгук офіційного опонента Чеховської Л.Я.

 

30 травня 2019 року

Герцик Андрій Мирославович

Тема: «Теоретико-методичні основи фізичної реабілітації / фізичної терапії при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату

Науковий консультант – немає

Офіційний опонент – Лазарєва Олена Борисівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри фізичної терапії та ерготерапії (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Офіційний опонент – Мисула Ігор Романович, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри медичної реабілітації (Тернопільський державний медичний університет імені  І.Я. Горбачевського)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Відгук офіційного опонента Лазарєвої О.Б.

Відгук офіційного опонента Магльованого А.В.

Відгук офіційного опонента Мисули І.Р.

30 травня 2019 року

Грецький Олег Віталійович

Тема: «Формування мотивації до спортивної діяльності на початковому етапі підготовки»

Науковий керівник – Мицкан Богдан Михайлович доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури і спорту (ДВНЗ «Прикарпатський національний університету імені Василя Стефаника»)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Грузевич Ірина Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Коробейнікова Г.В.

Відгук офіційного опонента Грузевич І.В.

31 травня 2019 року

Сосновська Оксана Богданівна

Тема: Формування відчуття ритму у спортсменок, які займаються художньою гімнастикою, на етапі початкової підготовки»

Науковий керівник – Петрина Роман Львович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан факультету педагогічної освіти (Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського)

Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)

Офіційний опонент – Муллагільдіна Алла Ядікарівна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри танцювальних видів спорту, фітнесу і гімнастики (Харківська державна академія фізичної культури)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Худолія О.М.

Відгук офіційного опонента Муллагільдіної А.Я.

31 травня 2019 року

Перепелиця Максим Олександрович

Тема: «Удосконалення тактичної підготовки кваліфікованих хокеїстів на траві в річному макроциклі»

Науковий керівник – Вознюк Тетяна Володимирівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту (Вінницький державний педагогічний університет імені М.Коцюбинського)

Офіційний опонент – Лісенчук Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Миколаївський національний університет імені В.О.Сухомлинського)

Офіційний опонент – Гончаренко Володимир Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики спорту (Навчально-науковий інститут фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка)

Початок засідання 15 .00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Лісенчука Г.А.

Відгук офіційного опонента Гончаренко В.І.

 

29 листопада 2018 року

Тодорова Валентина Георгіївна

Тема: «Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту (на матеріалі спортивної аеробіки)»

Науковий консультант – Передерій Аліна Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Тищенко В.О.

Відгук офіційного опонента Худолія О.М.

Відгук офіційного опонента Кашуби В.О.

29 листопада 2018 року

Литвинець Антон Іванович

Тема: «Спортивна діяльність християнських організацій»

Науковий керівник – Тимчак Ярослав Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійської освіти (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)

Офіційний опонент – Долбишева Ніна Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету фізичної культури і спорту (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Долбишевої Н.Г.

Відгук офіційного опонента Томенка О.А.

30 листопада 2018 року

Ільницький Іван Михайлович

Тема: «Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою засобами боксу»

Науковий керівник – Окопний Андрій Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Ольховий Олег Михайлович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Чорноморський національний університет імені Петра Могили м. Миколаїв)

Офіційний опонент – Романчук Віктор Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Романчука В.М.

Відгук офіційного опонента Ольхового О.М.

 

 

2 липня 2018 року

Одинець Тетяна Євгенівна

Тема: «Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом»

Науковий консультант – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент– Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Бугайцов Сергій Георгійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіо індукованих онкологічних захворювань (Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»)

Офіційний опонент – Паєнок Олександр Станіславович,доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства і гінекології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Андрійчук О.Я.

Відгук Бугайцова С.Г.

Відгук Паєнка О.С.

 

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ