09 вересня 2021 року

Задорожна Ольга Романівна

Тема: «Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах»

Науковий консультант Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Коробейніков Георгій Валерійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент – Костюкевич Віктор Митрофанович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогo;

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївнадоктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонент Коробейнікова Георгія Валерійовича

Відгук офіційного опонента Костюкевича Віктора Митрофановича

Відгук офіційного опонента Тищенко Валерії Олексіївни

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ