28 грудня 2017 року

 

Смирновський Сергій Борисович

Тема: «Диференціація техніко-тактичної підготовки фехтувальників на шпагах з урахуванням способів управління зброєю»

Науковий керівник – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України).

Офіційний опонент – Лопатенко Георгій Олегович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, декан факультету здоров’я, фізичного виховання і спорту (Київський університет імені Бориса Грінченка)

Початок засідання 11.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Коробейнікова Г.В.

Відгук Лопатенка Г.О.

 

Войтенко Сергій Михайлович

Тема: «Психолого-педагогічні засоби регуляції спільної діяльності спортивних команд із різним типом взаємодії»

Науковий керівник – Колосов Андрій Борисович кандидат психологічних наук, старший науковий співробітник, завідувач лабораторії поточного та оперативного контролю підготовленості спортсменів збірних команд (Державний науково-дослідний інститут фізичної культури і спорту м. Київ)

Офіційний опонент – Лісенчук Геннадій Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри футболу (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Мельник Валерій Олександрович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор (Львівський державний університет фізичної культури)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Лісенчука Г.А.

Відгук Мельника В.О.

 

29 грудня 2017 року

Тищенко Валерія Олексіївна

Тема: «Теоретико-методологічні основи системи контролю тренувальної та змагальної діяльності команд високої кваліфікації з гандболу»

Науковий консультант – Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Борисова Ольга Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри спортивних ігор (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Носко Микола Олексійович, доктор педагогічних наук, ректор, професор кафедри педагогіки, психології і методики фізичного виховання (Чернігівський національний педагогічний університет імені Т. Г. Шевченка)

Офіційний опонент – Дорошенко Едуард Юрійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і здоров’я (Запорізький державний медичний університет)

Початок засідання 11.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Борисової О.В.

Відгук Носка М.О.

Відгук Дорошенка Е.Ю.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ