7 квітня 2017 року

Криворучко Наталія Вікторівна


Тема: «Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації»

Науковий керівник – Масляк Ірина Павлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання (Харківська державна академія фізичної культури)
Офіційний опонент – Боднар Іванна Романівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичного виховання)
Офіційний опонент – Луценко Лариса Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання №2 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента доцента І. Р. Боднар

Відгук офіційного опонента доцента Л. С. Луценко

 

Грибовський Ростислав Віталійович


Тема: «Удосконалення технічної підготовки стрільців на круглому стенді з використанням імітаційних вправ»

Науковий керівник – Заневський Ігор Пилипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та кінезіології (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Михайлов Володимир Віталійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заступник начальника навчально-спортивної бази літніх видів спорту (Управління фізичної культури і спорту Міністерство оборони України)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента В. В. Михайлова

 

6 квітня 2017 року

Сулима Алла Станіславівна


Тема: «Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання»

Науковий керівник – Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних  наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Гончаренко Володимир Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики спорту (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента професора В. І. Гончаренка

 

3 березня 2017 року

Каратник Іван Васильович


Тема: «Удосконалення швидкісно-силової підготовленості бадмінтоністів на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Науковий керівник – Гречанюк Оксана Олексіївна., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, докторант кафедри олімпійської освіти (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Козіна Жаннета Леонідівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського і професійного спорту та спортивних ігор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)
Офіційний опонент – Шиян Володимир Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання і спорту (Придніпровська державна академія будівництва та архітектури)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Ж. Л. Козіної

Відгук офіційного опонента доцента В. М. Шияна

 

Стефанишин Маркіян Васильович


Тема: «Диференціація оцінювання фізичної підготовленості школярів 10–11 класів»

Науковий керівник – Петришин Юрій Володимирович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Москаленко Наталія Василівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, проректор з наукової діяльності (Дніпропетровський державний інститут фізичної культури і спорту)
Офіційний опонент – Семенова Наталія Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, викладач вищої категорії фізичного виховання (Медичний коледж Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Н. В. Москаленко

Відгук офіційного опонента Н. В. Семенової

 

2 березня 2017 року

Герасименко Олександр Сергійович


Тема: «Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки»

Науковий керівник – Мухін Володимир Миколайович, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Офіційний опонент – Звіряка Олександр Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. Я. Андрійчук

Відгук офіційного опонента доцента О. М. Звіряки

 

 

27 січня 2017 року

Ленишин Вікторія Андріївна


Тема: «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки у групових вправах художньої гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Науковий керівник – Сосіна Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
Офіційний опонент – Сиваш Ірина Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри історії та теорії олімпійського спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. М. Худолія

Відгук офіційного опонента І. С. Сиваш

 

Яворський Андрій Іванович


Тема: «Прикладна фізична підготовка офіцерів під час професійної адаптації до служби у Збройних силах України (на прикладі випускників вищих навчальних закладів)»

Науковий керівник – Сидорко Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Ольховий Олег Михайлович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба)
Офіційний опонент – Боярчук Олександр Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. М. Ольхового

Відгук офіційного опонента доцента О. М. Боярчука

 

26 січня 2017 року

Павлова Юлія Олександрівна


Тема: «Теоретико-методичні засади забезпечення якості життя різних груп населення з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій»

Науковий консультант – Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури).
Офіційний опонент – Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. В. Андрєєвої

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента професора О. А. Томенка

 

Кіндзер Богдан Миколайович


Тема: «Спеціальна підготовка кваліфікованих каратистів у дисципліні Куміте з використанням формальних комплексів Ката (на прикладі Кіокушинкай карате)»

Науковий керівник – Бережанський Віктор Олегович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри зимових видів спорту (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України) м. Київ.
Офіційний опонент – Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту (ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка м. Старобельськ, Україна)
Початок засідання - 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Г. В. Коробейнікова

Відгук офіційного опонента доцента В. Г. Саєнка

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ