09 вересня 2021 року

Задорожна Ольга Романівна

Тема: «Тактика у сучасних олімпійських спортивних єдиноборствах»

Науковий консультант Пітин Мар’ян Петрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Коробейніков Георгій Валерійович – доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України;

Офіційний опонент – Костюкевич Віктор Митрофанович – доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії і методики спорту Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинськогo;

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївнадоктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту Запорізького національного університету.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонент Коробейнікова Георгія Валерійовича

Відгук офіційного опонента Костюкевича Віктора Митрофановича

Відгук офіційного опонента Тищенко Валерії Олексіївни

 

13 травня 2021 року

Мандюк Андрій Богданович

Тема: «Теоретико-методичні основи формування культури вільного часу школярів з використанням різних форм рухової активності»

Науковий консультант Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Дутчак Миросла Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи Національного університету фізичного виховання і спорту України.

Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Сумського державного педагогічного університету імені А.С.Макаренка.

Офіційний опонент – Бєлікова Наталія Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор завідувач кафедри теорії фізичного виховання та рекреації.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Дутчака Мирослава Васильовича

Відгук офіційного опонента Томенка Олександра Анатолійовича

Відгук офіційного опонента Бєлікової Наталії Олександрівни

 

13 травня 2021 року

Ткач Юлія Анатоліївна

Тема: «Ефективність застосування варіативного модуля спортивної боротьби у фізичному вихованні учнів старшого шкільного віку»

Науковий керівник Окопний Андрій Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Цьось Анатолій Васильович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, ректор Волинського національного університету імені Лесі Українки, м.Луцьк.

Офіційний опонент – Шандригось Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики олімпійського та професійного спорту Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Цьося Анатолія Васильовича

Відгук офіційного опонента Шандригося Віктора Івановича

 

14 травня 2021 року

Рядова Ліліана Олегівна

Тема: «Удосконалення координаційних здібностей учнів з вадами зору на уроках фізичної культури з використанням сенсорноорієнтованих завдань»

Науковий керівник Шестерова Людмила Єгорівна кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури Комунального закладу «Харківська гуманітарно-педагогічна академія» Харківської обласної ради.

Офіційний опонент Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри біомеханіки та спортивної метрології Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ;

Офіційний опонент – Пасічник Вікторія Михайлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри спортивних та рекреаційних ігор Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Додатки

Відгук офіційного опонента Кашуби Віталія Олександровича

Відгук офіційного опонента Пасічник Вікторії Михайлівни

 

14 травня 2021 року

Штефюк Іван Кирилович

Тема: «Удосконалення передзмагальної підготовки спортсменів високої кваліфікації у рукопашному бої легкого контакту»

Науковий керівник Чернозуб Андрій Анатолійович, доктор біологічних наук, доцент, декан факультету фізичного виховання та спорту Чорноморського національного університету імені Петра Могили.

Офіційний опонент Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту Національного університету фізичного виховання і спорту України, м. Київ;

Офіційний опонент Задорожна Ольга Романівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії спорту та фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Початок засідання 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Коробейнікова Георгія Валерійовича

Відгук офіційного опонента Задорожної Ольги Романівни

 

22 грудня 2020 року

Пазичук Ольга Олександрівна

Тема: «Індивідуалізація харчового раціону у передзмагальній підготовці кваліфікованих стрільців з лука»

Науковий керввник – Музика Федір Васильович, кандидат біологічних наук, професор, перший проректор, професор кафедри анатомії та фізіології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського.

Офіційний опонент Виноградов Валерій Євгенович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник кафедри спорту та фітнесу Київського університету імені Бориса Грінченка;

Офіційний опонент: Сергата Наталія Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичної реабілітації Комунального закладу вищої освіти «Хортицька національна навчально-реабілітаційна академія» Запорізької обласної ради.

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Виноградова Валерія Євгеновича

Відгук офіційного опонента Сергати Наталії Сергіївни

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ