7 квітня 2017 року

Криворучко Наталія Вікторівна


Тема: «Вплив вправ чирлідингу на фізичний стан студентів вищого навчального закладу І-ІІ рівня акредитації»

Науковий керівник – Масляк Ірина Павлівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичного виховання (Харківська державна академія фізичної культури)
Офіційний опонент – Боднар Іванна Романівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичного виховання)
Офіційний опонент – Луценко Лариса Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання №2 (Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого м. Харків)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента доцента І. Р. Боднар

Відгук офіційного опонента доцента Л. С. Луценко

 

Грибовський Ростислав Віталійович


Тема: «Удосконалення технічної підготовки стрільців на круглому стенді з використанням імітаційних вправ»

Науковий керівник – Заневський Ігор Пилипович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інформатики та кінезіології (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Михайлов Володимир Віталійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, заступник начальника навчально-спортивної бази літніх видів спорту (Управління фізичної культури і спорту Міністерство оборони України)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента В. В. Михайлова

 

6 квітня 2017 року

Сулима Алла Станіславівна


Тема: «Удосконалення фізичної підготовленості кваліфікованих хокеїстів на траві шляхом застосування методики «ендогенно-гіпоксичного дихання»

Науковий керівник – Фурман Юрій Миколайович, доктор біологічних  наук, професор, завідувач кафедри медико-біологічних основ фізичного виховання і фізичної реабілітації (Вінницький державний педагогічний університет імені М. Коцюбинського)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Гончаренко Володимир Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії та методики спорту (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента професора В. І. Гончаренка

 

2 березня 2017 року

Герасименко Олександр Сергійович


Тема: «Фізична реабілітація осіб першого зрілого віку після ампутації нижньої кінцівки на рівні гомілки»

Науковий керівник – Мухін Володимир Миколайович, кандидат медичних наук, професор, професор кафедри фізичної реабілітації (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри фітнесу та рекреації (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)
Офіційний опонент – Звіряка Олександр Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри здоров’я людини та фізичної реабілітації (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. Я. Андрійчук

Відгук офіційного опонента доцента О. М. Звіряки

 

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ