27 січня 2017 року

Ленишин Вікторія Андріївна


Тема: «Удосконалення спеціальної фізичної підготовки у групових вправах художньої гімнастики на етапі спеціалізованої базової підготовки»

Науковий керівник – Сосіна Валентина Юріївна, кандидат педагогічних наук, професор, завідувач кафедри хореографії та мистецтвознавства (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
Офіційний опонент – Сиваш Ірина Сергіївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, старший викладач кафедри історії та теорії олімпійського спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. М. Худолія

Відгук офіційного опонента І. С. Сиваш

 

Яворський Андрій Іванович


Тема: «Прикладна фізична підготовка офіцерів під час професійної адаптації до служби у Збройних силах України (на прикладі випускників вищих навчальних закладів)»

Науковий керівник – Сидорко Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Ольховий Олег Михайлович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, провідний науковий співробітник Наукового центру Повітряних Сил (Харківський національний університет Повітряних Сил імені Івана Кожедуба)
Офіційний опонент – Боярчук Олександр Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. М. Ольхового

Відгук офіційного опонента доцента О. М. Боярчука

 

26 січня 2017 року

Павлова Юлія Олександрівна


Тема: «Теоретико-методичні засади забезпечення якості життя різних груп населення з використанням оздоровчо-рекреаційних технологій»

Науковий консультант – Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії та методики фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури).
Офіційний опонент – Андрєєва Олена Валеріївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри здоров’я, фітнесу і рекреації (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
Офіційний опонент – Магльований Анатолій Васильович, доктор біологічних наук, професор, проректор з науково-педагогічної роботи, професор кафедри фізичного виховання і спортивної медицини (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)
Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. В. Андрєєвої

Відгук офіційного опонента професора А. В. Магльованого

Відгук офіційного опонента професора О. А. Томенка

 

Кіндзер Богдан Миколайович


Тема: «Спеціальна підготовка кваліфікованих каратистів у дисципліні Куміте з використанням формальних комплексів Ката (на прикладі Кіокушинкай карате)»

Науковий керівник – Бережанський Віктор Олегович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри зимових видів спорту (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біологічних наук, професор, професор кафедри біології спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України) м. Київ.
Офіційний опонент – Саєнко Володимир Григорович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту (ДЗ «Луганський національний університет ім. Тараса Шевченка м. Старобельськ, Україна)
Початок засідання - 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Г. В. Коробейнікова

Відгук офіційного опонента доцента В. Г. Саєнка

 

8 липня 2016 року

Рихлюк Сергій Павлович


Тема: «Удосконалення підготовки юних гімнастів із врахуванням морфофункціональних показників»


Науковий керівник – Сидорко Олег Юрійович, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації, перепідготовки, післядипломної та заочної освіти (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
Офіційний опонент – Омельянчик-Зюркалова Оксана Олександрівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри спортивних видів гімнастики (Національний університет фізичного виховання і спорту України)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. М. Худолія

Відгук офіційного опонента доцента О. О. Омельянчик-Зюркалової

 

7 липня 2016 року

Мельник Михайло Григорович


Тема: «Становлення та розвиток студентського спорту України в ХХI столітті»


Науковий керівник – Приступа Євген Никодимович, доктор педагогічних наук, професор, ректор, професор кафедри теорії і методики фізичного виховання (Львівський державний університет фізичної культури).
Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)
Офіційний опонент – Путятіна Галина Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри менеджменту фізичної культури (Харківська державна академія фізичної культури)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора О. А. Томенка

Відгук офіційного опонента доцента Г. М. Путятіної

 

Черненко Сергій Олександрович


Тема: «Моделювання процесу навчання фізичних вправ школярів молодших класів»


Науковий керівник – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання, оздоровчої та лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди)
Офіційний опонент – Васьков Юрій Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання (Харківська державна академія фізичної культури)
Офіційний опонент – Боднарчук Олена Миколаївна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент кафедри теорії і методики фізичного виховання (Львівський державний університет фізичної культури)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента доцента Ю. В. Васькова

Відгук офіційного опонента доцента О. М. Бондарчук

 

10 травня 2016 року

Кувалдіна Ольга Вікторівна


Тема: «Індивідуалізація підготовки ралійних екіпажів з урахуванням чинників результативності багатоетапних змагань»


Науковий керівник – Лесько Орест Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри фізичного виховання (Львівська національна академія мистецтв)
Офіційний опонент – Виноградський Богдан Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри стрільби і технічний видів спорту (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Градусов Володимир Олексійович, кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри олімпійського і професійного спорту (Харківська державна академія фізичної культури)
Початок засідання - 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Б. А. Виноградського

Відгук офіційного опонента В. О. Градусова

 

Первачук Ростислав Вікторович


Тема: «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих борців вільного стилю із використанням спрямованого впливу на системи енергозабезпечення»


Науковий керівник – Сибіль Марія Григорівна, кандидат біологічних наук, доцент, професор кафедри біохімії та гігієни (Львівський державний університет фізичної культури)
Офіційний опонент – Коробейніков Георгій Валерійович, доктор біол. наук, професор, професор кафедри біології спорту (Національний університет фізичного виховання і спорту України) м. Київ
Офіційний опонент – Шандригось Віктор Іванович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри олімпійського та професійного спорту (Тернопільський національний педагогічний університет імені В.Гнатюка)
Початок засідання - 15.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента професора Г. В. Коробейнікова

Відгук офіційного опонента доцента В. І. Шандригося

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ