ПІСТУН АНДРІЙ ІГОРОВИЧ

2015:
Зародження і розвиток жіночої боротьби в Україні / Юлія Стельмах, Андрій Пістун, Людмила Балушка, Євген Путій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2015. – Вип. 19, т. 1. – С. 230 – 234.

2012:
Балушка Л. М. Важливість спеціальної фізичної підготовки для небезпечних професій / Л. М. Балушка, А. І. Пістун // LXVIII наукова конференція професорсько-викладацького складу, аспірантів, студентів та співробітників відокремлених структурних підрозділів університету. – К., 2012. – С. 466.

Балушка Л. М. Проблеми спортивного травматизму / Л. М. Балушка, А. І. Пістун, А. М. Окопний // Безпека життєдіяльності людини – освіта, наука, практика : зб. наук. пр. ХІ Міжнар. наук.-метод. конф. – Донецьк, 2012. – С. 17 – 21.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ