Підручники

Гігієна та гігієна спорту : підручник для студ. вищ. навч. закл. / Ю. Д. Свистун, О. П. Лаптєв, С. О. Полієвський, Х. Є. Шавель. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 304 с.

ISBN 978-966-2328-72-1

У підручнику подано навчальний матеріал для опанування теоретичних засад гігієни спорту та фізичного виховання, а також рекомендації для засвоєння основних положень, умінь творчо використовувати отриману інформацію у практичній діяльності.

Підручник складається зі вступу, дванадцяти розділів, тестових завдань, предметного покажчика та термінологічного словника.

Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту, тренерів, а також усіх, хто цікавиться спортом.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ