ПЛАН
діяльності Ради студентського наукового товариства ЛДУФК
на 2015-2016 навчальний рік

 

Заходи

Терміни

Відповідальні

Складання плану діяльності СНТ ЛДУФК на 2015-2016 навчальний рік.

вересень

голова Ради СНТ

Засідання Ради СНТ ЛДУФК:

  1. Розгляд плану діяльності СНТ на 2015-2016 н.р.
  2. Підготовка до першого етапу конкурсу студентських наукових робіт і до першого етапу Всеукраїнських студентських олімпіад.
  3. Різне.

вересень

відповідальні за СНР кафедр, голова Ради СНТ

Складання графіка проведення предметних студентських олімпіад, засідань кафедральних студентських наукових гуртків та кафедральних студентських наукових конференцій.

вересень

завідувачі кафедр,

відповідальні за СНР кафедр, голова Ради СНТ

Підготовка студентських наукових публікацій.

протягом року

відповідальні за СНР кафедр,

викладачі кафедр

Підготовка студентів до участі у наукових конференціях.

протягом року

наукові керівники, відповідальні за СНР кафедр, голова Ради СНТ

Підготовка та проведення І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

листопад

завідувачі кафедр, відповідальні за СНР факультетів та кафедр, наукові керівники

Засідання ради СНТ ЛДУФК.

  1. Участь студентів у Всеукраїнських студентських конференціях.
  2. Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт.

листопад

відповідальні за СНР факультетів та кафедр,

голова Ради СНТ

Підготовка студентів до участі у ІІ етапі Всеукраїнських олімпіад зі спеціальностей «Фізичне виховання», «Фізична реабілітація», «Спорт (за видами)», «Туризм», «Фізична рекреація» та предметних олімпіад.

лютий-травень

 

завідувачі кафедр,

відповідальні за СНР факультетів та кафедр,

наукові керівники

 

Надання методичної допомоги кафедрам, що проводять предметні олімпіади.

протягом року

голова ради СНТ
Участь у засіданнях Вчених рад факультетів при розгляді питань наукової діяльності студентів.

протягом року


відповідальні за СНР факультетів

голова Ради СНТ

Надання методичної допомоги та співпраця з кафедральними науковими студентськими гуртками (пошуковими групами).

протягом року

голова ради СНТ, відповідальні за СНР факультетів

Засідання ради СНТ ЛДУФК.

  1. Організація і проведення секційних та пленарного засідання загально-університетської наукової конференції студентів «День студентської науки».
  2. Затвердження програми загально-університетської наукової конференції студентів.

квітень

відповідальні за СНР факультетів

голова Ради СНТ

Проведення загально-університетської наукової студентської конференції «День студентської науки».

травень

відповідальні за СНР факультетів та кафедр,

наукові керівники,

голова Ради СНТ

Засідання ради СНТ ЛДУФК.

  1. Розгляд та затвердження рекомендацій студентам для вступу до магістратури та аспірантури.
  2. Розгляд та затвердження звіту про підсумки наукової роботи студентів за 2015-2016 н.р.

[

травень

рада СНТ ЛДУФК за поданням відповідальних за СНР кафедр

Звіт про діяльність ради СНТ на засіданні Вченої ради (ректорату).


травень

 

 

 

голова Ради СНТ

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ