Коваль Оксана Петрівна

Старший викладач, кандидат філологічних наук

Викладає англійську мову

Опубліковані праці:


Боровська О., Коваль О. Термінологія настільного тенісу: зародження й функціонування // Проблеми української термінології. Збірник наукових праць 10-ї Міжнародної наукової конференції „Проблеми української термінології Слово Світ 2008”.– Львів: Видавництво Національного університету „Львівська політехніка”, 2008. – С. 169-171.

Англійська мова: контрольні роботи для студентів спеціальностей „фізичне виховання”, „олімпійський та професійний спорт” заочної форму навчання / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н.; за ред. Боровської О. – Львів: „Норма”, 2009. -  176 с.

Англійська мова: навч. посіб. для студ. третього курсу за напрямами підготовки  «фізичне виховання» та «спорт» / О. Коваль, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин, Н. Юрко; за ред. О. Романчук – Л.: Норма, 2009. – 68с.

Коваль О. П. Проблеми перекладу спортивних термінів (на матеріалі настільного тенісу) // Зміст професійної підготовки учителя іноземної мови у контексті Болонського процесу. Матеріали Всеукраїнської конференції 28-29 квітня 2009р. – Дрогобич: Оперативна поліграфія АН, 2009. – С. 175-181.

Коваль О. П. Підготовка студентів університету фізичної культури до професійного спілкування в іншомовному середовищі //Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах: Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції. – Л.: ЛДУ БЖД, 2010. – С. 105.

Історія спортивної лексикографії. Ольга Романчук, Ростислав Коваль // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2012. – Вип. 16, т.1. – С.271-276.

Ivan Boberskyy's life and work. Olga Romanchuk, Oksana Koval, Rostyslav Koval, Olga Matvias, Liubov Chekhovska // Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2012. – Вип. 16, т.4. – С.124-130.

Термінологія реабілітації – сучасний стан та перспективи дослідження (на матеріалі французької та української мов). Ростислав Коваль // Наукові записки. Серія "Філологічна". – Острог: Видавництво Національного університету "Острозька академія". – Вип. 27. – 2012. – С.32-34.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ