Матвіяс Ольга Василівна

Старший викладач кафедриукраїнської та іноземних мов

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Викладає англійську мову

Опубліковані праці:

 Боровська О. В., Матвіяс О. В. Синонімія в терміносистемі ігрових видів спорту // Сучасні проблеми лінгвістичних досліджень і методика викладання іноземних мов професійного спілкування у вищій школі: Зб. наукових праць / За ред. В. Т. Сулима, С. Н. Денисенко. Ч.1. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2007. - С. 237-238.

Боровська О. В., Матвіяс О. В. Інтерпретація фахових текстів на заняттях з англійської мови // Матеріали VI міжнародної наук. конф. „Каразінські читання: Людина. Мова. Комунікація”. – Харків: Константа, 2007. – С. 51-52

Матвіяс Ольга, Юрко Надія. Англійська мова для спеціальності „фізичне виховання” навчальний посібник для студентів І курсу факультетів фізичного виховання та спорту. СП ДФО Марусич М. М. – Львів, 2007. – 44с.

Боровська О.В., Матвіяс О.В., Юрко Н.А. Сленг у терміносистемі ігрових видів спорту (на прикладі сучасної англійської мови) // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: Збірник наукових статей. – Л.: Видавець ФО ПП Б.І.Корпан, 2007. – С. 19–21.

Боровська О.В., Дмитрів У.М., Матвіяс О.В. Організація та забезпечення професійно-спрямованої системи навчання іноземної мови // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор: Збірник наукових статей. – Л.: Видавець ФО ПП Б.І. Корпан, 2007. – С. 15–17.

Боровська О., Матвіяс О., Юрко Н. English lingua franca як засіб професійно орієнтованої комунікації студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю // Людина. Комп’ютер. Комунікація: Збірник наукових праць / За ред. Ф.С. Бацевича – Львів: Видавництво Національного університету “Львівська політехніка”, 2008. – С. 101–102.

Англійська мова: контрольні роботи для студентів спеціальностей „фізичне виховання”, „олімпійський та професійний спорт” заочної форму навчання / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н.; за ред. Боровської О. – Львів: „Норма”, 2009. -  176 с.

Denyssenko S., Martyscuk T. “Phraseologismen im “De Gryter Worterbuch Deutsch als Fremdsprache” Die XVII UDG V-Tagung “Deutsch Lehren und Lerner in der interkulturellen Welt” Nationale Iwan-Franko-Universitat // Матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції Асоціації українських германістів, 2010. – С.52-53.

Denyssenko S., Martyscuk T. Theorie der Phraseologie und lexikographische Praktik// Львівський державний університет безпеки життєдіяльності //Матеріали IV Міжнар. Наук.-практ. Конференції, Львів, 2010. – С.16.

Матвіяс О. В. Абревіатура як спосіб збереження принципу стислості терміна // Мова і культура (науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т.V (130). – С.326-329.

Англійська мова: контрольні роботи для студентів спеціальностей „фізичне виховання”, „олімпійський та професійний спорт” заочної форми навчання / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н.; за ред. Боровської О. – Львів: „Норма”, 2009. -  176 с.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ