Наконечний Юрій Богданович

Викладач

Основна діяльність:
Навчання в Львівському державному медичному університеті ім. Данила Галицького (1993-1998 рр.)
Керівник управління молоді, сім’ї та спорту департаменту гуманітарної політики Львівської Міської Ради (2007-2009 рр.)
Член Львівського Олімпійського комітету (з 2008 р.)
Аспірант Національної Академії Державного Управління при Президентові України ( з 2010 р.)

Викладає навчальні дисципліни:
  • ОМЗ
  • Охорона праці та безпека життєдіяльності

Брав участь у міжнародних наукових та науково - практичних конференціях: Бере участь у розробці наукової теми кафедри: «Неперервний професійний розвиток фахівців сфери фізичної культури з основ здоров’я та забезпечення здорового способу життя»

Друковані праці:
1. Нізоль Е. Особливості рівня рухової активності юнаків-студентів з урахуванням профілю навчання / Едита Нізоль, Олена Шиян, Євгенія Сливка, Юрій Наконечний // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16 , Т. 2. – С. 127 - 132.
2. Наконечний Ю.Б. Державна політика розвитку фізичної культури студентів Карпатського Єврорегіону: сучасні зміни, фактори впливу та підходи до оцінювання результативності  впровадження / Наконечний Ю.Б. // Держава та регіони. Серія: Державне управління. – Запоріжжя, 2012. –– №3 (39). – С. 63 - 69.
3. Наконечний Ю.Б. Проблема понятійної розбіжності в реалізації державного регулювання розвитку фізичної культури молоді/ Наконечний Ю.Б. // Академія муніципального управління : зб. наук. пр.  Академія муніципального управління. Серія: Управління. – К., 2012. –– №4 . – С. 227 - 233.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ