Герцик Мирослав Степанович

Посада - доцент
Вчене звання - доцент
Спортивне звання - майстер спорту, заслужений тренер України
Відзнаки та нагороди - почесний ректор Львівського державного університету фізичної культури, член-кореспондент Української академії наук Національного прогресу, відмінник освіти України
 
 
В.о. голови відділення НОК України у Львівській області, підготував 12 МСМК і понад 50 МС з веслування.

Викладає навчальні дисципліни:
  • Вступ до спеціальності

Автор понад 40 наукових та навчально-методичних праць.

Основні праці:
  • Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і спорт ”: Підручник Харків: ОВС, 2005. – 240 с. (у співавт.)
  • Вступ до спеціальностей галузі “Фізичне виховання і спорт”: Програма навчальної дисципліни для вищих закладів освіти. Л., 2001. – 48 с.
  • Особливості української спортивної термінолексики в середовищі української західної діаспори // Тези доповідей 3-ї Міжнародної наукової конференції “ Проблеми української науково – технічної термінології ” – Львів, 1994. – С.172-173. (у співавт.)
  • Роль спортивно-гімнастичного руху в процесах національного виховання в Західній Україні на початку ХХ століття. // Актуальні проблеми національного виховання студентської молоді: Матеріали регіональної науково-методичної конференції 22-23 грудня 1994 р. – Івано-Франківськ, 1995. – С.55-56. (у співавт.)
  • Українська інтелігенція та проблеми національної фізичної культури // Тези міжнародної наукової конференції “ Національна еліта та інтелектуальний потенціал України (18-20 квітня 1996 р.). – Львів, 1996. – С.98-99. (у співавт.)
  • Традиції національної фізичної культури та українська еліта. // Матеріали Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої 40-річчю факультету фізичного виховання ТДПІ “Оптимізація процесу фізичного виховання в системі освіти” 30-31 травня 1997 р. – Київ; Тернопіль, 1997. – С. 3-4. (у співавт.)
  • До питання понятійного тлумачення спеціалізованих термінів в освітньо-професійній сфері фізичної реабілітації // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я в сучасному суспільстві: Збірник наукових праць Волинського державного університету імені Лесі Українки: Луцьк, 2005. – С. 13-15.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ