Разові спеціалізовані вчені ради

Разова СВР 5/22

Арабський Андрій Петрович

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення критеріїв відбору спортсменів у стрибках в воду на етапі початкової підготовки».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради:

Посилання на веб-сайт (де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації)

Рецензія:

Рецензія:

Відгук офіційного опонента:

Відгук офіційного опонента:

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації: 

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Арабського А.П.

 

Разова СВР 4/22

Мороз Соломія Романівна

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування

Код та назва спеціальності 242 туризм

Назва дисертації: «Модернізація санаторно-курортного господарства у структурі регіональних туристичних систем»

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради:

Посилання на веб-сайт (де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації)

Рецензія:

Відгук офіційного опонента:

Відгук офіційного опонента:

Відгук офіційного опонента:

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Мороз С.Р.

 

Разова СВР 3/22

Никига Оксана Василівна

Шифр та назва галузі знань – 24 Сфера обслуговування

Код та назва спеціальності – 242 туризм

Назва дисертації: «Інноваційний розвиток гастрономічного туризму в регіоні (на прикладі Львівської області)»

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради:

Посилання на веб-сайт (де здійснюватиметься трансляція захисту дисертації)

Рецензія:

Відгук офіційного опонента:

Відгук офіційного опонента:

Відгук офіційного опонента:

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Никиги О.В.

 

Разова СВР 2/22

Ю Лювей

Шифр та назва галузі знань – 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності – 017 фізична культура і спорт

Назва дисертації: «Удосконалення фізичної підготовки кваліфікованих бадмінтоністів на етапі попередньої базової підготовки».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія: Мельник В.О.

Відгук офіційного опонента: Тищенко В.О.  Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Дорошенко Е.Ю.

Відгук офіційного опонента: Собко І.М.

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації:

Рішення разової спеціалізованої вченої ради :

Відеозапис трансляції захисту Ю Лювей

 

Разова СВР 1/22

Палевич Сергій Володимирович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Удосконалення підсумкового контролю фізичної підготовки курсантів вищих закладів військової освіти».

Дисертаційна робота

Інформація про склад ради

Рецензія: Боднар І.Р.

Рецензія: Окопного А.М.

Відгук офіційного опонента: Романчука С.В.  Електронний підпис

Відгук офіційного опонента: Пронтенка К.В.  Електронний підпис

Інформація про дату, час і місце проведення публічного захисту дисертації

Рішення разової спеціалізованої вченої ради

Відеозапис трансляції захисту Палевича С.В.

 

Разова СВР ДФ 35.829.009

Алі Хамаде

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Корекція психофізичного стану дітей шкільного віку з розладами аутичного спектру засобами фізичного виховання в умовах інклюзивної освіти

Науковий керівник: Боднар Іванна Романівна., доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1446 від 28.12.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Когут І.О.

Савлюк С.П.

Відеозапис захисту Алі Хамаде

Аудіозапис захисту Алі Хамаде

 

Разова СВР ДФ 35.829.008

Пилипчак Іван Васильович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Удосконалення фізичної підготовки курсантів військових закладів вищої освіти засобами кросфіту на етапі первинного навчання

Наукові керівники: Лойко Орест Миронович, кандидат історичних наук, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту Національної академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Римар Ольга Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1446 від 28.12.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Ольховий О.М.

Слюсарчук В.В.

Відеозапис захисту Пилипчака І.В.

Аудіозапис захисту Пилипчака І.В.

 

Разова СВР ДФ 35.829.007

Панькевич Ярослав Андрійович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Удосконалення спеціальної фізичної підготовки військовослужбовців інженерних військ Сухопутних військ Збройних Сил України

Наукові керівники: Лесько Орест Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Сороколіт Наталія Стефанівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1446 від 28.12.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Єдинак Г.А.

Мельніков А.В.

Відеозапис захисту Панькевич Я.А.

Аудіозапис захисту Панькевич Я.А.

 

Разова СВР ДФ 35.829.006

Лотоцький Ігор Романович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації -Структура та зміст фізичної підготовки спортсменів у військовому п’ятиборстві.

Наукові керівники: Лесько Орест Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Андрес Андрій Степанович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фізичного виховання Національний університет «Львівська політехніка»

Наказ МОН України №1446 від 28.12.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Мулик В.В.

Чернозуб А.А.

Відеозапис захисту Лотоцького І.Р.

Аудіозапис захисту Лотоцького І.Р.

 

СВР ДФ 35.829.004

Согор Олег Юрійович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Удосконалення структури та змісту підготовки спортсменів на етапі спеціалізованої базової підготовки в панкратіоні

Науковий керівник: Семеряк З.С, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри фехтування, боксу та національних одноборств Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1214 від 10.11. 2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Тищенко В.О.

Наконечний І.Ю.

Відеозапис захисту Согора О.Ю.

Аудіозапис захисту Согора О.Ю.

 

СВР ДФ 35.829.005

Рихаль Володимир Ігорович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації -Удосконалення технічної підготовленості кікбоксерів на етапі попередньої базової підготовки

Науковий керівник: Окопний А.М., кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1296 від 02.12.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Коробейніков Г.В.

Донець О.В.

Відеозапис захисту Рихаля В.І.

Аудіозапис захисту Рихаля В.І.

 

СВР ДФ 35.829.003

Лашта Віктор Богданович

Шифр та назва галузі знань: 01 Освіта/Педагогіка

Код та назва спеціальності: 017 Фізична культура і спорт

Назва дисертації - Удосконалення фізичної підготовленості кандидатів на навчання до вищих військових навчальних закладів

Наукові керівники: Федак Сергій Сергійович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, старший викладач кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту, Національна академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного; Ханікянц Олена Василівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії і методики фізичної культури, Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського

Наказ МОН України №1013 від 22.09.2021р.

Анотація дисертації

Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду

Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації

Дисертаційна робота

Відгуки офіційних опонентів:

Єдинак Г.А.

Мельніков А.В.

Відеозапис захисту Лашти В.Б.

Аудіозапис захисту Лашти В.Б.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ