СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 35. 829. 01

(Наказ Міністерства освіти і науки України
  №1279 від 6 листопада 2014 р.)

Голова ради:
1. Приступа Євген Никодимович, д.пед.н., професор, ректор, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02.


Заступник голови:
2. Бріскін Юрій Аркадійович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01.


Вчений секретар:
3. Вовканич Андрій Степанович, к.біол.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03.


Члени ради:

4.Андрійчук Ольга Ярославівна, д.фіз.вих., доцент, професор кафедри фітнесу і рекреації Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, спеціальність 24.00.03;
5. Ахметов Рустам Фагимович, д.фіз.вих., професор, завідувач кафедри, Житомирський державний університет імені Івана Франка, спеціальність 24.00.01;
6. Виноградський Богдан Анатолійович, д.фіз.вих., доцент, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;
7. Єдинак Геннадій Анатолійович, д.фіз.вих., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;
8. Заневський Ігор Пилипович, д.тех.н., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01;
9. Карпюк Роман Петрович, д.пед.н., професор, ректор, Академія рекреаційних технологій і права, спеціальність 24.00.02;
10. Коритко Зоряна Ігорівна, д.біол.н., професор, професор кафедри анатомії і фізіології, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;
11. Кургалюк Наталія Миколаївна, д.біол.н., старший науковий співробітник, головний науковий співробітник, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;
12. Магльований Анатолій Васильович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, спеціальність 24.00.01;
13. Мицкан Богдан Михайлович, д.біол.н., професор, завідувач кафедри, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», спеціальність 24.00.03;
14. Передерій Аліна Володимирівна, д.фіз.вих., доцент, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03;
15. Пятков Віктор Тимофійович, д.фіз.вих., професор, професор кафедри стрільби та технічних видів спорту, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01;
16. Рибак Олег Юрійович, д.фіз.вих., доцент, професор кафедри водних та неолімпійських видів спорту, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.01;
17. Романчук Сергій Вікторович, д.фіз.вих., доцент, начальник кафедри, Академія сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного Міністерства оборони України, спеціальність 24.00.02;
18. Шиян Олена Іллівна, д.н.д.у., професор, завідувач кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.02;
19. Яремко Євген Омелянович, д.мед.н., професор, професор кафедри, Львівський державний університет фізичної культури, спеціальність 24.00.03.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ