Тези доповідей

Сучасні тенденції у практиці й освіті з фізичної терапії : тези доп. Міжнар. наук. семінару. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 76 с.

ISBN 978-617-7336-06-7

У цьому виданні опубліковано матеріали спільного німецько-польсько-словацько-українського семінару з питань теорії і практики фізичної реабілітації.

Інформація, подана у збірнику, може бути корисною для студентів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Фізична реабілітація», а також для викладачів профільних кафедр і фахівців-практиків із фізичної реабілітації та фізичних терапевтів.

 

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. XIІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 100 с.

ISBN 978-966-2328-99-8

У виданні вміщено тези доповідей учених з України та зарубіжних країн з актуальних питань моделювання у фізичному вихованні і спорті.

Книга буде корисною для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання у фізичному вихованні і спорті.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ