Тези доповідей

Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (26–27 листопада 2020 року, м. Львів). – Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. – 416 с.

ISBN 978-617-7336-66-1

Збірник містить матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», яка відбулася 26–27 листопада 2020 року. У тезах доповідей висвітлено результати досліджень пріоритетів і перспектив розвитку підприємств готельно-ресторанного бізнесу; інновації харчових технологій та продукції ресторанного господарства; сучасні тенденції та регіональні пріоритети розвитку туризму в умовах глобалізації; соціально-економічні засади менеджменту та маркетингу індустрії гостинності; актуальні проблеми модернізації готельно-ресторанного господарства; визначення шляхів розширення зв’язків між вищою освітою та бізнес-середовищем; удосконалення підходів до професійної підготовки висококваліфікованих фахівців з управління та адміністрування і сфери обслуговування.

Матеріали збірника будуть корисними для студентів, викладачів, науковців та працівників індустрії гостинності.

 

Сучасні тенденції у практиці й освіті з фізичної терапії : тези доп. Міжнар. наук. семінару. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 76 с.

ISBN 978-617-7336-06-7

У цьому виданні опубліковано матеріали спільного німецько-польсько-словацько-українського семінару з питань теорії і практики фізичної реабілітації.

Інформація, подана у збірнику, може бути корисною для студентів, аспірантів, які навчаються за спеціальністю «Фізична реабілітація», а також для викладачів профільних кафедр і фахівців-практиків із фізичної реабілітації та фізичних терапевтів.

 

Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні та спорті : тези доп. XIІ Міжнар. наук. конф. – Львів : ЛДУФК, 2016. – 100 с.

ISBN 978-966-2328-99-8

У виданні вміщено тези доповідей учених з України та зарубіжних країн з актуальних питань моделювання у фізичному вихованні і спорті.

Книга буде корисною для вчителів і викладачів фізичного виховання, тренерів, спортсменів, докторантів, аспірантів, студентів та усіх, хто цікавиться сучасними проблемами моделювання у фізичному вихованні і спорті.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ