• Керівником університету є ректор, який діє на засадах єдиноначальності згідно з чинним законодавством та Статутом.
  • Органом управління, призначеним для систематичного обговорення та погодження основних питань оперативної діяльності університету, є ректорат. Ректорат очолює ректор, який визначає персональний склад ректорату та проводить його засідання.
  • Найвищим колегіальним органом громадського самоврядування ЛДУФК є конференція трудового колективу (загальні збори).
  • Колегіальними органами управління в університеті є збори колективу університету та вчена рада університету.
  • Керівництво факультетом здійснює декан. Вчена рада факультету є колегіальним органом факультету. Рішення вченої ради факультету вводяться в дію розпорядженням декана.
  • Управління на рівні кафедри здійснюється завідувачем кафедри та колегіальним органом управління кафедри - засіданням кафедри.
  • Управління окремими підрозділами університету здійснює начальник підрозділу.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ