ВАСИЛИШИН ІВАН ПАВЛОВИЧ

2012:
Пятков В. Науковий рівень публікацій з важкої атлетики у фаховому виданні “Спортивна наука України” [Електронний ресурс] / Віктор Пятков, Іван Василишин // Спортивна наука України. – 2012. – № 5. – С. 26 – 31. – Режим доступу : http://www.sportscience.org.ua/index.php/Arhiv.html?file=tl_files/Archiv2012/5/Pyatkov_4.pdf

2010:
Побудова модельних характеристик спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих жінок-важкоатлеток легкої групи вагових категорій / Ревін П. П., Василишин І. П., Науменко В. С., Мартин В. Д. // Фізична культура, спорт і реабілітація в закладах освіти : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Рівне, 2010. – Вип. 5. – С. 41 – 45.

2009:
Драга В. В. До питання розвитку жіночої важкої атлетики в Україні / Драга В. В., Василишин І. П. // Актуальні проблеми підготовки жінок-спортсменок у силових видах спорту та спортивній боротьбі : матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2009. – С. 21–26.

2007:
Василишин І. П. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих важкоатлетів і її контроль [Електронний ресурс] / І. П. Василишин, П. П. Ревін, В. С. Науменко // Спортивна наука України. – 2007. – № 6(15). – С. 13–16. – Режим доступу : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/.

Мочернюк В. Аналіз фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів вищої кваліфікації [Електронний ресурс] / В. Мочернюк, І. П. Василишин // Спортивна наука України. – 2007. – № 6 (15). – С. 39–43. – Режим доступа : http://www. nbuv.gov.ua/e-journals/.

2006:
Василишин І. П. Спеціальна фізична підготовленість кваліфікованих важкоатлетів / І. П. Василишин, П. П. Ревін, В. С. Науменко // Актуальні проблеми силових видів спорту та спортивної боротьби : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С.11–13.

Мартин В. Історичний нарис розвитку кафедри теорії та методики атлетичних видів спорту / Володимир Мартин, Іван Василишин // Теорія та методика фізичного виховання. – 2006. − № 4. – С. 28–30.

Мочернюк В. Аналіз фізичної та технічної підготовленості важкоатлетів вищої кваліфікації / В. Мочернюк, І. Василишин // Актуальні проблеми силових видів спорту та спортивної боротьби : матеріали IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2006. – С. 29–30.


2005:
Контроль спеціальної фізичної підготовленості важкоатлетів різної кваліфікації / В.Д. Мартин, І. П. Василишин, П. П. Ревін [та ін.] // Слобожанський науково-спортивний вісник. – Х., 2005. – Вип. 8. – С. 95–97.


2004:
Мартин В. Д. Обсяг тренувального навантаження кваліфікованих жінок важкоатлеток у передзмагальному періоді / В. Д. Мартин, І. П. Василишин // Шляхи вдосконалення тренувального процесу в силових видах спорту : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – Х., 2004. – С. 4–7.

Ревін П. П. Моделювання спеціальної фізичної підготовленості кваліфікованих важкоатлетів та її контроль / П. П. Ревін, І. П. Василишин, В. С. Науменко // Управління підготовкою кваліфікованих спортсменів в силових видах спорту : матеріали ІІІ Регіон. наук.-практ. конф. / за ред. В. Д. Мартина. – Л., 2004. – С. 20–22.


2003:
Василишин І. П. Зв’язок спортивного результату та технічної майстерності висококваліфікованих важкоатлетів / І. П. Василишин // Актуальні проблеми студентського важкоатлетичного спорту : матеріали ІІ Всеукр.наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С.12–13.

Василишин І. П. Розподіл тренувальних навантажень за групами вправ спеціальної спрямованості у важкоатлетів високої кваліфікації / І. П. Василишин //Актуальні проблеми студентського важкоатлетичного спорту : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 10–12.


1999:
Мартин В. Д. Моделювання спортивної підготовленості у сучасному важкоатлетичному спорті / В. Д. Мартин, В. М. Мухін, І. П. Василишин // Науковий вісник Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 1999. − № 8. – С. 155–157.

Пуцов О. І. Методичні рекомендації підготовки збірної команди України з важкої атлетики до Ігор ХХVII Олімпіади / О. І. Пуцов, І. П. Василишин, В. І. Олешко. – К., 1999. – 36 с.

Методичні рекомендації підготовки збірної команди України з важкої атлетики до Ігор ХХVII Олімпіади / О. І. Пуцов, І. П. Василишин, В. І. Олешко [та ін.]. – К., 1999. – 36 с.


1997:
Василишин І. П. Взаємозв’язок швидкісно-силової підготовки та класичних вправ у важкоатлетів високої кваліфікації / І. П. Василишин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 84–85.

Василишин І. П. Розминка важкоатлетів на змаганнях / І. П. Василишин, В. С. Науменко // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1997. – С. 85–86.


1994:
Василишин І. П. Принципова модель навантажень висококваліфікованих важкоатлетів у трьох групах вагових категорій / І. П. Василишин // Фізична культура та спорт – важливий фактор виховання особистості та зміцнення здоров’я населення : тези звітної наук.-практ. конф. викладачів ін-ту за 1993 рік. – Л., 1994. – С. 74–75.

Панишко Ю. М. Особливості функціонального стану серцево-судинної системи важкоатлетів різної кваліфікації / Панишко Ю. М., Гордієнко В. І., Василишин І. П. // Проблеми патології в експерименті і клініці : наук. пр. Дрогоб. мед. держ. ін-ту. – Дрогобич, 1994. – Т. 15.– С. 100–101.

Структура тренувальних навантажень у важкоатлетів високої кваліфікації різних вагових категорій : метод. рек. для тренерів, викладачів, студентів / В. Г. Олешко, В. Д. Мартин, І. П. Василишин [та ін.]; за заг. ред. В. Д. Мартина. – Л., 1994. – 22 с.


1993:
Василишин І. П. Структура тренувальних навантажень висококваліфікованих важкоатлетів трьох груп вагових категорій / І. П. Василишин, В. Д. Мартин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 142–143.

Мартин В. Д. Розбіжності у технічній структурі класичних вправ важкоатлетів трьох груп вагових категорій / В. Д. Мартин, І. П. Василишин // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : [тези доп.] І Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 1993. – Ч. 2. – С. 144–148.


1992:
Російсько-український-англійський словник та розмовник з важкої атлетики : для студ. та асп. ІФК / упоряд. В. Д. Мартин, Б. С. Євдокимов, І. П. Василишин, П. П. Ревін, Л. І. Квітковська, Р. А. Заречнюк, Н. С. Гаврилишин. – Л., 1992. – 32 с.


1991:
Василишин И. П. Зависимость спортивного результата от технического мастерства высококвалифицированных тяжелоатлетов / И. П. Василишин // Тез. докл. респуб. науч.-практ. конф. по юношеской тяжелой атлетике. – Ужгород, 1991. – С. 8–9.

Вплив сеансу електросну на функціональний стан нервово-м’язової системи спортсменів / Ю. М. Панишко, Н. Б. Анташевська, І. П. Василишин [та ін.] // Роль фізичної культури в здоровому способі життя : тези доп. ІІ Регіон. наук.-практ. конф. – Л., 1991. – Ч. 1. – С. 79.


1990:
Василишин И. П. Некоторые методические особенности работы тренера с тяжелоатлетами на этапе начальной подготовки / И. П. Василишин // Роль физической культуры в здоровом образе жизни : тез.-реком. I Регион. науч.-практ. конф. – Львов, 1990. – С. 93–94.

Мартын В. Д. Методы контроля за специальной физической подготовкой тяжелоатлетов различной квалификации : метод. реком. для тренеров и преподавателей / В. Д. Мартын, Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин. – Львов, 1990. – 19 с.

Основные понятия (категории) теории и методики обучения в тяжелой атлетике, гиревом спорте и атлетизме : метод. реком. для студ. и соискателей, препод. и слушателей ф-тов повыш. квалификации / В. Г. Олешко, П. М. Мироненко, А. И. Янкелевич, И. П. Василишин. – К., 1990. – 22 с.

Влияние сеанса последовательного расслабления мышц на функциональное состояние нервно-мышечной системы тяжелоатлетов / Ю. М. Панышко, И. П. Василишин, В. Ю Бакатов, В. К. Остистый // Научно-методическое и медико-биологическое обеспечение физкультурно-оздоровительной и спортивной работы : тез. докл. обл. науч.-практ.конф., посвящ. 10-летию Днепроп. ин-та физ. культуры. – Днепропетровск, 1990. – С. 99–102.


1989:
Мартын В. Д. Методика развития скоростно-силовых качеств высококвалифицированных тяжелоатлетов с помощью тренажерных устройств / В. Д. Мартын, И. П. Василишин // Скоростно-силовая подготовка высококвалифицированных спортсменов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1989. – С. 60.

Мартын В. Д. Взаимосвязь скоростно-силовых качеств со спортивным результатом у квалифицированных тяжелоатлетов / В. Д. Мартын, И. П. Василишин // Скоростно-силовая подготовка высококвалифицированных спортсменов : тез. докл. Всесоюз. науч.-практ. конф. – М., 1989. – С. 20–21.

Мартын В. Д. Срочноинформативный метод контроля скоростно-силовых качеств тяжелоатлетов / В. Д. Мартын, Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1989. – С. 11–12.

Исследование величины тренировочных нагрузок студентов-тяжелоатлетов технического вуза / О. П. Гришко, Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1989. – С. 6–7.

Развитие умений учебной деятельности у студентов ИФК : метод. реком. для преподавателей ИФК / Ю. И. Байцар, И. П. Василишин, В. Н. Глухов, А. И. Косюг, А. И. Мельникович, П. П. Ревин. – Львов, 1989. – 14 с.

Контроль за тренировкой тяжелоатлетов высокого класса / Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин, В. Н. Трач // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1989. – С. 10–11.


1988:
Самостоятельная работа студентов как фактор роста их профессионального мастерства / Ю. И. Байцар, И. П. Василишин, В. И. Глухов, А. М. Косюг, П. П. Ревин // Проблемы подготовки и повышения квалификации кадров по физической культуре и спорту в свете перестройки высшей школы : тез. докл. Всесоюз. науч. конф. − М., 1988. – С. 133–134.

Совершенствование системы повышения спортивного мастерства студентов вузов : реком. Всесоюз. науч.-метод. конф. сельскохозяйственных вузов / В. А. Бусол, И. П. Василишин, Б. С. Евдокимов [и др.]. – Дубляны, 1988. – 12 с.

Евдокимов Б. С. Оптимизация управления тренировочным процессом на основании модельных характеристик в тяжелой атлетике / Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Тез. докл. Всесоюз. науч.-метод. конф. сельскохозяйственных вузов по проблеме совершенствования системы повышения спортивного мастерства студентов вузов. – Дубляны, 1988. – С. 7–8.


1987:
Василишин И. П. Факторы оптимизационного анализа эффективности и качества занятий по специализации в институте физической культуры : отчет о НИР : тема 3.1.2 / И. П. Василишин, В. И. Глухов, А. И. Мельникович. – Львов, 1987.

Механизмы коррекции и стимуляции процессов восстановления спортивной работоспособности : отчет о НИР : тема 2.6.1 ; № ГР 01840039534 / И. П. Василишин, В. Х. Коковиадопуло, В. К. Остистый, Ю. Д. Панышко, Э. Д. Сладков. – Львов, 1987.


1986:
Василишин И. П. Критерии оптимизации учебного процесса по специализации в институте физической культуры : отчет о НИР : тема 3.1.2 / И. П. Василишин, В. И. Глухов, А. И. Мельникович. – Львов, 1986.


1984:
Василишин И. П. Оптимизация программных требований системы подготовки юных тяжелоатлетов : отчет о НИР : тема 2.3.1 / И. П. Василишин, М. П. Михайлюк. – Львов, 1984.

Евдокимов Б. С. Анализ результатов чемпионата мира 1983 / Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Львов, 1984. – С. 3–4.

Ревин П. П. Взаимосвязь скоростно-силовой подготовки с классическими упражнениями у спортсменов высшей квалификации / П. П. Ревин, И. П. Василишин, Б. С. Евдокимов // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Львов, 1984. – С. 22–23.

Моделирование как метод управления скоростно-силовой подготовкой тяжелоатлетов / П. П. Ревин, И. П. Василишин, М. П. Михайлюк, Б. С. Евдокимов // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Львов, 1984. – С. 6–8.

Характеристика скоростно-силовой подготовленности тяжелоатлетов весовой категории до 67,5 кг / М. П. Михайлюк, И. П. Василишин, П. П. Ревин, Б. С. Евдокимов // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Львов, 1984. – С. 23–25.


1982:
Евдокимов Б. С. Исследование величины тренировочных нагрузок студентов-тяжелоатлетов технического вуза / Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1982. – С. 21–24.

Евдокимов Б. С. Специальная разминка высококвалифицированных тяжелоатлетов на соревнованиях / Б. С. Евдокимов, С. П. Гавацко, И. П. Василишин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1982. – С. 9–11.

Михайлюк М. П. Модельная характеристика скоростно-силовой подготовленности тяжелоатлетов : отчет о НИР : тема 2.4.2.2 / М. П. Михайлюк, И. П. Василишин. – Львов, 1982.

Михайлюк М. П. Исследование соревновательных и специальных упражнений тяжелоатлетов / М. П. Михайлюк, П. П. Ревин, И. П. Василишин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1982. – С. 31–33.

Михайлюк М. П. Моделирование как метод управления скоростно-силовой подготовкой тяжелоатлетов / М. П. Михайлюк, П. П. Ревин, И. П. Василишин // Тез. докл. респуб. семинара тренеров-преподавателей по тяжелой атлетике. – Ужгород, 1982. – С. 11–14.


1981:
Модельная характеристика скоростно-силовой подготовленности тяжелоатлетов высшей квалификации / М. П. Михайлюк, Б. С. Евдокимов, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Материалы респуб. науч.-практ. конф. по тяжелой атлетике. – Днепропетровск, 1981. – С. 21–24.


1979:
Динамика функционального состояния системы у тяжелоатлетов при рациональном планировании тренировочного микроцикла / Н. И. Левковская, М. П. Михайлюк, И. П. Василишин, П. П. Ревин // Актуальные вопросы спортивной медицины и лечебной физкультуры : сб. науч. ст. – М., 1979. – С. 109–110.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ