ВЕЛИЧКОВИЧ МИКОЛА РОМАНОВИЧ

2014:
Порівняльний аналіз складу тіла гопаківців з використанням антропометричного методу та біоімпедансометрії / Тетяна Куцериб, Мирослава Гриньків, Любомир Вовканич, Федір Музика, Микола Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Л., 2014. – Вип. 18, т. 3. – С. 107 – 113.

2013:
Величкович М. Історія українського рукопаш гопаку. Сучасний період  / Микола Величкович // Дім і сім’я. – 2013. – № 7/8. – С. 14 – 16.
Величкович М. Українські національні бойові мистецтва: передумови становлення на сучасному етапі / Микола Величкович // Дім і сім’я. – 2013. – № 4. – С. 16 – 18.
Величкович М. Український рукопаш гопак. Що це таке? / Микола Величкович // Дім і сім’я. – 2013. – № 5. – С. 20 – 21.
Взаємозв’язки показників швидкісних і силових якостей спортсменів-одноборців на етапі спеціалізованої базової підготовки  / Никитенко А. О., Нікітенко С. А., Бусол В. В., Никитенко А. А., Величкович М. Р., Марців В. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 1. – С. 49 – 55.


2011:
Розвиток швидкісних якостей юнаків середнього шкільного віку із застосуванням елементів спортивних одноборств / Сергій Нікітенко, Анатолій Никитенко, Андрій Никитенко, Микола Величкович, Вероніка Бусол // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 3. – С. 27 – 35.


2008:
Величкович М. Рукопаш гопак – новий вид спорту / Микола Величкович // Budo. Шлях воїна. – 2008. – № 1. – С. 62 − 63. – Текст: укр., англ.


2007:
Розвиток сили ударів одноборців з рукопашу гопак на етапі попередньої базової підготовки / А. О. Никитенко, М. Р. Величкович, А. А. Никитенко, С. А. Нікітенко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. − № 4. – С.107 − 110.


2003:
Величкович М. Проблеми та перспективи розвитку українських національних одноборств на сучасному етапі / М. Величкович // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2003. − № 18. – С. 12 − 17.
Величкович М. Розвиток внутрішньої  структури українських національних одноборств  (на прикладі гопака) наприкінці ХХ-поч.ХХІ ст.: Ретроспективний аналіз / Микола Величкович // Українські національні одноборства : становлення і розвиток : матеріали  IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 14 − 19.
Величкович М. Український рукопаш гопак : навч. посіб. / М. Величкович, Л. Мартинюк. – Л., 2003. – 146 с.: іл.
Петечук М. Перспективи розвитку  термінології в українському рукопаші гопак / М. Петечук, М. Величкович // Українські національні одноборства : становлення і розвиток : матеріали  IV Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2003. – С. 61 − 67.
Українські національні одноборства : становлення та розвиток : матеріали ІV Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд. Величкович М. Р . – Л., 2003. – 79 с.


2002:
Величкович М. Р. Вплив соціально-політичних та культурологічних чинників на формування українських національних одноборств наприкінці ХХ ст. / М. Р. Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Л., 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 18 − 22.
Величкович М. Р. Етапи розвитку українських національних одноборств як відображення соціально-політичних та культурологічних процесів наприкінці ХХ ст. / М. Р. Величкович // Українські національні одноборства : становлення та розвиток : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. – Л., 2002. – С. 5 − 12.
Українські національні одноборства : становлення та розвиток : матеріали ІІІ Всеукр. наук.-практ. конф. / упоряд. М. Р. Величкович . – Л., 2002. – 80 с.


2001:
Величкович М. Р. Єдиноборства предків – нащадкам / М. Р. Величкович // Народна армія. – Березень, 2001. – С. 7 − 8.


2000:
Величкович М. Р. Морально-етичне підґрунтя військово-спортивного виховання у середньовічній Україні / М. Р. Величкович // Молода спортивна наука України : зб. наук. ст. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Л. : ЛДІФК, 2000. – Вип. 4. – С. 61 − 62.


1997:
Величкович М. Р. Морально-етичне підґрунтя військово-спортивного виховання у середньовічній Україні / М. Р. Величкович // Молода спортивна наука України : матеріали І Всеукр. наук. конф. асп. галузі фіз. культури та спорту. – Л. : ЛДІФК, 1997. – С. 12 − 13.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ