Навчальний відділ

Працівники


Відділ технічного забезпечення навчальної роботи

Працівники


Редакційно-видавничий відділ

Працівники


Відділ інформаційного забезпечення, профорієнтації та працевлаштування

Працівники


Відділ міжнародних зв’язків

Працівники


Культурно-мистецький відділ

Працівники


Відділ кадрів

Працівники

Форми документів про вищу освіту

Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників

Посадові інструкції науково-педагогічних працівників університету

Зразки заяв

Перелік документів для отримання дублікату диплома (у зв’язку із втратою оригінала або допущеною помилкою)

Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних працівників: типові форми бланків

Рекомендації, щодо порядку складання посадових інструкцій працівників Університету

Надання відпусток професорсько-викладацькому складу

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ