Здобуття ступеня «Бакалавр» на основі базової вищої освіти

ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ З ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ:
01 «Освіта/Педагогіка», 02 «Культура і мистецтво»,
07 «Управління та адміністрування»,
22 «Охорона здоров’я», 24 «Сфера обслуговування».

Набір за скороченим терміном навчання (2 роки 10 місяців) для здобуття ступеня «Бакалавр» на основі ступеня «Бакалавр», «Магістр», освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» здійснюється за наступними спеціальностями:

Спеціальність

(освітня програма)

Перелік вступних випробувань

Курс зарахування (денне/заочне)

Форма навчання

014.11 Середня освіта (Фізична культура)

Фаховий іспит «Основи теорії та методики фізичного виховання»

2/3

Денна/заочна

017 Фізична культура і спорт

Фаховий іспит «Основи теорії та методики спортивного тренування»

2/3

Денна/заочна

024 Хореографія

Фаховий іспит «Хореографія»

2/3

Денна/заочна

073 Менеджмент

Фаховий іспит «Менеджмент»

2/-

Денна

227 Фізична терапія, ерготерапія

Фаховий іспит «Медико-біологічні основи здоров’я людини»

2/-

Денна

241 Готельно-ресторанна справа

Фаховий іспит «Готельно-ресторанна справа»

2/-

Денна

242 Туризм

Фаховий іспит «Організація туристичної діяльності»

2/-

Денна

Програми вступних випробувань

Вартість навчання станом на 2020 - 2021 навчальний рік

Сформовані списки груп та результати вступних випробувань

Список рекомендованих до зарахування

Список зарахованих на навчання

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ