Бібліографічні видання


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015.– Кн. 7 „Психологія фізичного виховання і спорту”. – 56 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015.– Кн. 5 „Фізична реабілітація”. – 77 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015.– Кн. 6 „Педагогіка фізичного виховання і спорту”. – 108 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2015.– Кн. 8 Спортивна термінологія. – 10 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).


Оздоровча рухова активність : анот. бібліогр. покажч.  друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К. : Кондор , 2014. – 454 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини ”, вип. 3).


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014.– Кн. 4 „Основи здоров’я”. – 18 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1)


Свістельник І.  Періодичні та продовжувані видання з фізичної культури і спорту : наук. довід. [Електронний ресурс] / Ірина Свістельник. – К. :  Кондор , 2013. –  334  с.


Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 3-тє, доп. – Л. : [б. в.], 2014. – 390 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2).

 

А-Є

Ж-Л

М-Р

С-Я


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. Кн. 3. Медико-біологічні проблеми фізичного виховання та спорту [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами : у 4 ч. / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – 5 ч. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).

 

Книга 3. Частина 1. (А-Г)

Книга 3. Частина 2. (Д-І)

Книга 3. Частина 3. (К-М)

Книга 3. Частина 4. (Н-С)

Книга 3. Частина 5. (Т-Я)

 


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту. Кн. 1. Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення [Електронний ресурс] : анот. бібліогр. покажч. трьома мовами : у 9 ч. / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014. – 9 ч. – (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).

 

Книга 1. Частина 1. (А-Б)
Книга 1. Частина 2. (В-Г)
Книга 1. Частина 3. (Д-І)
Книга 1. Частина 4. (К)
Книга 1. Частина 5. (Л)
Книга 1. Частина 6. (М-О)
Книга 1. Частина 7. (П)
Книга 1. Частина 8. (Р-С)
Книга 1. Частина 9. (Т-Я)


Автореферати дисертацій галузі фізичної культури і спорту : анот. бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Вид. 2-ге, перероб. і допов. – Л. : [б. в.], 2014.– Кн. 2. Теорія і методика спорту (А–Я). – 95  с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 1).


Спорт і українська діаспора : бібліогр. покажч. [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б. в.], 2013. – 11 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип.  6).


Фізична рекреація [Текст] : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : [б.в.], 2013. – 79 с. – (Серія "Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини" ; вип. 4).


Фітнес : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 106 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров′я людини ”, вип. 3).

Наукові та науково-методичні видання професорсько-викладацького складу ЛДУФК за 2006-2012 рр. – 26 с.

Хореографія : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 44 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 9).

Фізична реабілітація: анот. бібліогр. покажч. друкованих та електро¬нних видань трьома мовами / уклад. Ірина Свістельник. – К : Кондор-Видавництво, 2012. – 1162 с. (Серія «Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини», вип. 2).
ІSВN 978-966-2781-06-9Бібліографічний покажчик наукових праць докторів наук та професорів Львівського державного університету фізичної культури [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2013. – 302 с. (Серія „Наукові праці Львівського державного університету фізичної культури”, вип. 2).
Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2013 рік / уклад. О. Глова. – Л. : ЛДУФК, 2013. –  81 с.


Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2012 рік / уклад. І. Шпук. – Л. : ЛДУФК, 2012. – 97 с.


Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2011 рік / уклад. Н. Ривко. – Л. : ЛДУФК, 2011. –  93  с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2010 рік / уклад. Н. Ривко. – Л. : ЛДУФК, 2010. – 90 с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2009 рік. – Л., 2009. – 47 с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2008 рік. – Л. : [б. в.], 2008. – 70 с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2007 рік. – Л. : [б. в.], 2007. – 39 с.

Бібліографічний покажчик друкованих праць професорсько-викладацького складу та аспірантів ЛДУФК за 2006 рік. – Л. : [б. в.], 2006. – 51 с.

Свістельник І. Здоровий спосіб життя : анот. бібліогр. покажч. друкованих видань трьома мовами / Ірина Свістельник. – К. : Кондор, 2011. – 337 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичної рекреації, реабілітації і здоров'я людини”, № 1). – ІSВN 978-966-351-380-5.

Історія фізичної культури : темат. бібліогр. покажч. / уклад. Свістельник І. Р. – Л., 2003. – 59 с.

Адаптивний спорт : анот. наук.-темат. покажч. друкованих видань трьома мовами  [Електронний ресурс] / уклад. Ірина Свістельник, Юрій Бріскін. – Вид 2-ге, перероб. і допов. – Л. : ЛДУФК, 2013. –  214  с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 4).

Свістельник І. Олімпійська освіта : анот. бібліогр. покажч. Друкованих видань трьома мовами / Ірина Свістельник. – Л. : ЛДУФК, 2011. – 87 с. (Серія „Інформаційне забезпечення фізичного виховання, спорту і туризму”, вип. 8).

Вступ до спеціальності : темат.-бібліогр. покажч. / уклад. Свістельник І. Р. – Л., 2003. – 34 с.

Довідкові та бібліографічні видання з фізичної культури і спорту

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ