Бібліотека ЛДУФК

Положення про бібліотеку

Бібліотека Львівського державного університету фізичної культури є культурно-просвітницьким, інформаційним, науково-дослідним центром вищого навчального закладу. Вона накопичує, систематизує, впорядковує інформаційні потоки, здійснює формування, збереження та використання фонду електронної та друкованої продукції, забезпечує навчальний процес та науково-дослідну роботу університету необхідною літературою та інформаційними матеріалами.

Бібліотеку як структурний підрозділ було створено 1946 року, коли розпочав свою діяльність Львівський державний університет фізичної культури (на той час – інститут). Початок її фондам поклали 500 книг, переданих з Державного центрального інституту фізичної культури (м. Москва). Бібліотека розташовувалася в одній невеликій кімнаті (тепер там деканат факультету здоров’я людини і туризму) і обслуговувала 150 студентів новоствореного вишу. Інформаційне обслуговування студентів було визначено основним  завданням бібліотеки. На той час у ній було лише два працівники: завідувач бібліотеки С. Й. Гавловська та бібліотекар І. П. Тарапат.

З кожним роком відбувалося збільшення книжкового фонду бібліотеки, зростання кількості читачів. У користування бібліотеці було надано нові приміщення: створено відділ абонементу (дві кімнати), книгосховище (три кімнати), відділ бібліографії (дві кімнати); у побудованому гуртожитку організовано читальний зал. Поступово бібліотеку оснащували столами, стелажами, каталожними шафами тощо.

У 70-80-ті роки бібліотека пережила період інтенсивного розвитку. Фонди бібліотеки стали спеціалізованими, їх активно поповнювали книгами, спеціалізованою літературою, фаховими виданнями. Комплектування відбувалося централізовано, а також завдяки дарункам та книжковим колекціям професорів інституту. Було уведено єдиний читацький формуляр, утворено нові відділи бібліотеки – відділ комплектування та опрацювання фонду (дві кімнати) і кабінет суспільної літератури, де зберігали також періодику.

З 1976 року активізувалася науково-бібліографічна та інформаційна діяльність бібліотеки. Було створено довідково-пошуковий апарат — систему карткових каталогів і картотек; розроблено й деталізовано бібліотечно-бібліографічну класифікацію розділу фізичної культури і спорту; укладено бібліографічний покажчик наукових праць професорсько-викладацького складу Львівського державного інституту фізичної культури за період з 1946 до 1962 року. Книгозбірня комплектувала створені при кафедрах міні-бібліотеки, читальні зали гуртожитків, проводила дні інформації та дні кафедр. Своїми досягненнями у цей період бібліотека великою мірою завдячує завідувачу бібліотеки Т. І. Карпенко, яка очолювала її з 1976 до 1996 р.

Фонд бібліотеки щомісяця зростав на тисячі примірників, великими партіями надходила періодика. Інформаційне забезпечення сягнуло рекордної кількості: кожний студент отримував навчальну літературу з предмета, який він вивчав. Окрасою книжкового фонду стали праці видатних учених та спортовців університету – В. М. Андрієвського, О. Б. Суника, В. С. Келлера, Т. О. Третилової, А. А. Тер-Ованесяна, Г. А. Василькова, М. А. Джафарова, В. І. Чукаріна та інших.

Бібліотека набула статусу універсальної, оскільки комплектувалася за всіма галузями знань, і стала найбільшою галузевою книгозбірнею у Західному регіоні України.

Сьогодні фонд бібліотеки багатогалузевий, представлений п’ятьма мовами і налічує понад 70 тис. примірників літератури. Основна частина фонду – література спортивної тематики. Зберігаються унікальні видання: фахові журнали «Теория и практика физической культуры» з 1946 року; книги спортивної тематики 30-40-х років ХХ ст.; раритетне видання «Энциклопедический словарь» (Ф. Брокгауз, И. Эфрон); особиста картотека професора А. А. Тер-Ованесяна «Навчання в спорті». Послугами бібліотеки користуються й студенти інших вищих навчальних закладів.

2006 року бібліотека університету зайняла 2-ге місце в огляді-конкурсі на кращу бібліотеку вищого навчального закладу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, присвяченому 15-й річниці Незалежності України.

З 2010 року бібліотека активно використовує можливості комп’ютерних комунікаційних технологій для інформаційного забезпечення навчального та наукового процесів у галузі фізичної культури і спорту. Окрім традиційних засобів інформування, у бібліотеці створюють електронну інформацію: у формі електронного каталогу, електронних бібліографічних видань, репозитарію університету, таким чином формуючи електронне освітнє середовище, адаптоване до завдань навчально-освітньої діяльності і наукових досліджень університету.

Сьогодні інформаційна діяльність бібліотеки спрямована на організацію належного інформаційно-бібліографічного забезпечення вищої фізкультурної освіти і науки,  на інформаційну підтримку галузі фізичної культури та спорту.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ