Довідково-пошуковий апарат

Довідково-пошуковий апарат бібліотеки ЛДУФК представлений системою каталогів і картотек, які дають повну уяву про фонд, дозволяють читачам з найменшими витратами часу знайти інформаційні джерела з питань, які їх цікавлять, і визначити, в якому підрозділі бібліотеки можна отримати потрібне видання.

Довідково-пошуковий апарат:
 • алфавітний каталог;
 • систематичний каталог;
 • предметний каталог з фізичної культури і спорту;
 • алфавітна картотека дисертацій, захищених в університеті;
 • алфавітна картотека авторефератів дисертацій галузі фізичної культури і спорту;
 • систематична картотека авторефератів дисертацій галузі фізичної культури і спорту;
 • психолого-педагогічна картотека;
 • картотека друкованих праць професорсько-викладацького складу ЛДУФК;
 • картотека періодичних видань;
 • картотека видань іноземними мовами;
 • картотека українознавства;
 • картотека персоналій;
 • картотека збірників наукових праць та матеріалів наукових конференцій;
 • алфавітно-предметний покажчик.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ