"Фізична активність, здоров'я і спорт"

Пропонуємо ознайомитися з № 4 (18) періодичного щоквартального наукового журналу "Фізична активність, здоров'я і спорт".

Відвідайте сайт нашого видання: http://sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/fazis

 

 

 

 

 

 

ЗМІСТ

•    ІСТОРИЧНІ, ОРГАНІЗАЦІЙНІ, ПРАВОВІ, СОЦІАЛЬНІ
ТА ГУМАНІСТИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

ПАВЛЮК Ірина
Становлення жіночого гольфу ………………………………………………3

САЇНЧУК Микола
Здоров’я у дискурсі ціннісних орієнтацій учнівської молоді
(до проблеми підвищення культурологічної цінності фізичної культури
в освітньому просторі) ………………………….…………………………….…..10

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

АНДРЄЄВА Олена, КАТЕРИНА Уляна
Аналіз мотивації студентів до позанавчальних форм
організації занять з фізичного виховання ……………………………………18

РОМАНЧУК Сергій, ПЕТРУК Андрій, РОМАНЧУК Віктор,
БОЯРЧУК Олександр, ГУСАК Олександр
Удосконалення морально-психологічної готовності військовослужбовців
до професійної діяльності на заняттях рукопашним боєм …………………28

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ, МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ
ТА ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ПІДГОТОВКИ
КВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ

КУЦЕРИБ Тетяна, ГРИНЬКІВ Мирослава,
ВОВКАНИЧ Любомир, МУЗИКА Федір
Особливості соматотипу представників ігрових видів спорту ……..………….37

•    ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ

ЖАРОВА Ірина
Концептуальні основи та підходи до формування
процесу фізичної реабілітації при первинному
конституціонально-екзогенному ожирінні в підлітків ………………………45

ОДИНЕЦЬ Тетяна
Особливості впливу особистісно-орієнтованих
програм фізичної реабілітації на якість життя
жінок з постмастектомічним синдромом ………………………………..…....57

•    УПРАВЛІННЯ В ГАЛУЗІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ І СПОРТУ

КУЗНЄЦОВА Олена
Аналіз статистичних показників фізкультурно-оздоровчої діяльності
дітей та молоді Рівненської області ……………………………………...…..63

*    ЗАПРОШУЄМО ДО ДИСКУСІЇ

ВОВКАНИЧ Любомир
Використання факторного аналізу для пошуку модельних характеристик
часової динаміки фізіологічних показників ……..…………………………..73

Інформаційні матеріали

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ