Клінічна біохімія

Вийшов друком навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю „Клінічна біохімія”.
Автор – кандидат біологічних наук, доцент кафедри біохімії та гігієни нашого Університету Марія Григорівна СИБІЛЬ.


Сибіль М. Клінічна біохімія : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Марія Сибіль. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 210 с.


ISBN 978-966-2328-86-8

Посібник містить такі розділи: теоретичні аспекти клінічної біохімії, лабораторний практикум, завдання для самостійної роботи студентів, тести для перевірки знань, додатки з нормами біохімічних показників.
У теоретичному розділі викладено матеріали з клінічної біохімії м’язів, сполучної тканини, крові, печінки, нирок, центральної нервової системи, а також з обміну речовин в нормі та при патологіях. Лабораторний практикум складається з теоретичного вступу, опису матеріально-технічного оснащення, методів і послідовності виконання дослідів, клініко-діагностичного значення, контрольних питань та ситуаційних завдань.
Для студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю за напрямом підготовки «Фізична реабілітація та здоров’я людини».

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ