«Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху»

Пропонуємо ознайомитися з «Методичними рекомендаціями до навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форми навчання».
Укладачі – кандидат економічних наук, доцент Ольга Романівна БЕДНАРСЬКА та кандидат географічних наук Юлія Ігорівна ЧИКАЙЛО – викладачі кафедри туризму нашого Університету.

Методичні рекомендації до навчальної практики «Вступ до фаху» для студентів 1 курсу напряму підготовки 6.140103 «Туризм» денної та заочної форм навчання / уклад. О. Беднарська, Ю. Чикайло. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 28 с.
ISBN 978-966-2328-90-5

Матеріал цього видання висвітлює методичні аспекти навчальної практики вступу до фаху «Туризм»; методичні рекомендації з виконання завдань практики; вимоги до оформлення документів, планування та розроблення маршруту пішої екскурсії тощо. Завершує видання перелік рекомендованої літератури та додатки.
Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Туризм».

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ