„Молода спортивна наука України”

Вийшов друком 19 випуск збірника наукових праць з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я людини „Молода спортивна наука України” у 4 томах.

ISSN 1996-1448 (Print), 1996-1456 (Online)

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15743-4215 ПР від 24.09.2009

Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/1 від 10.02.2010

Періодичність: 1 раз на рік

Мова видання: українська, російська, польська, англійська

Проблематика:
1) теорія та методика підготовки спортсменів; олімпійський, паралімпійський і професійний спорт;
2) фізичне виховання різних верств населення;
3) фізична реабілітація; адаптивне фізичне виховання; спортивна медицина;
4) проблеми здорового способу життя, підготовки кадрів та управління у сфері фізичного виховання, спорту і здоров’я людини.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ