"Риторика"

Вийшов друком навчально-методичний посібник "Риторика". Його уклала старший викладач кафедри гуманітарних дисциплін Ірина Іллівна Гузенко.

Риторика [Текст] : навч.-метод, посібн. / Укл. Гузенко 1.1. — Львів : СПОЛОМ, 2014. - 328 с. ; табл. Бібліограф: с. 301 -303 (43 назви).
ISBN 978-966-919-034-5
Подано програми двох дисциплін: «Основи риторики» та «Професійна риторика». Ці дисципліни вміщують тематику лекцій та семінарів, завдання для самостійної роботи, питання для повторення та самоконтролю, тематику промов, тестові завдання, залікові питання, рекомендовану літературу, риторичний словник. Для студентів Львівського державного університету фізичної культури.
Гузенко 1.1., укладач О В-во «СПОЛОМ», 2014

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ