"Соціологія"

Вийшов друком навчально-методичний посібник "Соціологія". Автор - викладач кафедри гуманітарних дисциплін Львівського державного університету фізичної культури, кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент Тетяна Курчаба.

Курчаба Т. Соціологія: навч.-метод. посібник / Т.Курчаба. - Л.: ПП Сорока Т.Б., 2015. - 184 с.

ISBN 978-966-2598-45-2

Програма курсу "Соціологія" включає в себе лекційний матеріал, в якому розглядаються найважливіші проблеми теоретичної та емпіричної соціології, аналізуються фундаментальні соціологічні проблеми. Семінарські та практичні заняття, присвячені обговоренню цих проблем, індивідуальній роботі зі студентами, спрямовані на формування елементарних навичок конкретно- соціологічного дослідження. Враховуючи профіль ВЗО значна увага у програмі надається соціальним проблемам розвитку фізичної культури та спорту.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ