«Спортивна морфологія (з основами вікової морфології)»

Пропонуємо ознайомитися з навчальним посібником «Спортивна морфологія (з основами вікової морфології)».

Автори – кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії та фізіології Мирослава Яківна ГРИНЬКІВ, кандидат біологічних наук, доцент, завідувач цієї ж кафедри Любомир Степанович ВОВКАНИЧ і кандидат біологічних наук, доцент кафедри анатомії та фізіології нашого Університету Федір Васильович МУЗИКА.

Гриньків М.Я.

Спортивна морфологія (з основами вікової морфології) : навч. посіб. / М. Я. Гриньків, Л. C. Вовканич, Ф. В. Музика – Л. : ЛДУФК, 2015. – 304c.

ISBN 978-966-2328-80-6

У навчальному посібнику питання спортивної морфології розглядаються з позицій їх значення для підготовки фахівців галузі фізичного виховання та спорту. У ньому висвітлені теоретичні аспекти спортивної та конституційної морфології, описані найпоширеніші сучасні і класичні методи морфологічного дослідження. Посібник містить основи вікової морфології, відомості про анатомічні особливості дітей, підлітків, людей літнього віку. Ці відомості необхідні для  роботи з особами різного віку.

Посібник призначений для студентів і викладачів вищих навчальних закладів галузі фізичного виховання та спорту, тренерів, вчителів фізичної культури, реабілітологів, спортивних лікарів.

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ