„Тренаж і партерний тренаж”

Вийшли друком методичні рекомендації для студентів вищих навчальних закладів (напрям підготовки «Хореографія») „Тренаж і партерний тренаж”.

Автор – викладач кафедри хореографії нашого Університету Стелла Владиславівна АКІМОВА.

Акімова С. В
Тренаж і партерний тренаж : метод. реком. для студ. вищих навч. закл. (напрям підготовки «Хореографія») / С. В. Акімова. – Л. : ЛДУФК, 2015. – 22 с.

ISBN 978-966-2328-87-5

Матеріал цього видання є складовою дисципліни «Тренаж і партерний тренаж», яка відповідно до робочої програми розподілена на теми «Тренаж і партерний тренаж для дітей старшого дошкільного віку», «Тренаж і партерний тренаж для дітей шкільного віку» та «Тренаж і партерний тренаж для молоді».

Видання містить перелік основних питань, що стосуються анатомо-фізіологічних і психологічних особливостей дітей старшого дошкільного віку, методики організації і проведення занять, методики складання комплексів вправ, а також спеціальний розділ, присвячений техніці виконання вправ, проілюстрований фотографіями.

Для студентів вищих навчальних закладів, які навчаються за напрямом підготовки «Хореографія».

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ