241 «Готельно-ресторанна справа»

Увага! Обговорення проєкту:

Проєкт освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» бакалавр 2020 р.

Зауваження та пропозиції до проєкту
просимо надсилати на e-mail: holod@ldufk.edu.ua

 

Рекомендовані навчальні дисципліни вільного вибору студента на 2020-2021 н.р.

Форма для подання електронної заяви про вибір навчальних дисциплін на 2020-2021 н.р.

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» бакалавр 2016 р. (втратила чинність)

Навчальний план «Готельно-ресторанна справа», бакалавр 2016 р.

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» бакалавр 2019 р. (чинна)

Навчальний план «Готельно-ресторанна справа» бакалавр 2019 р.

Мета (цілі) освітньої програми:
Підготовка конкурентноспроможних, висококваліфікованих фахівців, які володіють загальними і спеціальними компетентностями для ефективної організації сервісної та виробничо - технологічної діяльності суб'єктів готельно - ресторанного бізнесу, а також соціальними навичками, що будуть актуальними для працівників індустрії гостинності у найближчому майбутньому

Обов'язкові компоненти освітньої програми

Відомості про самооцінювання освітньої програми

Заява про акредитацію освітньої програми

Наказ № 804-Е від 12.05. 2020 р. "Про призначення експертної групи"

Програма роботи експертної групи

Звіт про результати акредитаційної експертизи освітньої програми

Експертний висновок галузевої експертної ради щодо можливості акредитації освітньої програми

Рішення за наслідками розгляду акредитаційної справи

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ