ТИМЧАК Ярослав Володимирович

Кандидат наук з фізичного виховання і спорту (1999 р.), доцент (2003 р.), відповідальний за виховну роботу

1988 – 1992 рр. – студент Львівського державного інституту фізичної культури.

1993 – 1994 рр. – викладач-стажер кафедри теорії і методики фізичного виховання ЛДІФК.

1994 – 1997 рр. – аспірант ЛДІФК

1998 р. – захистив кандидатську дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидат наук з фізичного виховання і спорту (тема дисертації: "Військово-фізична підготовка в Україні (IX – XVIII ст.)”.)

З жовтня 1997 року,
після закінчення аспірантури - викладач, ст. викладач, доцент кафедри теорії і методики олімпійського і професійного спорту

2003 р. – присвоєно вчене звання доцента

Сфера наукових зацікавлень: історія та філософія фізичної культури і спорту

З 1989 по 2002 рр. – тренер з сучасного п’ятиборства за сумісництвом

Викладає навчальні дисципліни:
  • Світоглядні засади тіловиховання
  • Олімпійська освіта

Автор понад 30 наукових публікацій

  1. Тимчак Я.В. Концепція природності як основа уявлення про здоровий спосіб життя у цивілізаціях Сходу та Заходу // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. статей. Випуск 9. – Львів, 2006. – С. 45–47.
  2. Тимчак Я.В. Християнський погляд на здоров’я та здоровий спосіб життя // Здоровий спосіб життя: Зб. наук. статей. Випуск 12. – Львів, 2006. – С. 64-67.
  3. Литвинець А.І., Тимчак Я.В. Організаційні структури спортивних ігор християн. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту: наук. монографія за ред. проф. Єрмакова Є.Є.  – Харків, 2007. - № 12. – С. 94-96.
  4. Тимчак Я.В. Вектори людської досконалості: проекції з минулого в майбутнє // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції: „Мистецька освіта у культурній політиці держави XXI століття”.- Львів, 2007.- С. 125-131. (публікація вийшла в лютому 2008 р.).
  5. Зіньків О., Тимчак Я. Техніка проходження дистанції у альпійських дисциплінах сноубордингу // Молода спортивна наука України: Зб. наук. праць в галузі фіз. культури та спорту.- Вип. 12.-Л., 2008.- Т.1.-с.125-129.
  6. Спортивна діяльність християнських організацій в Україні [ Електронний ресурс] / Литвинець А.І., Тимчак Я.В. // Спортивна наука України. – Л., 2008. – № 1 (16). – С. 87-94 http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2008-1/Articles/08laiiiu.pdf
  7. Тренажер для сноубордингу : патент 39171 Україна від 10.02. 2009 : / Зіньків О. В., Кушнір О. О., Виноградський Б. А., Виноградська Г. М., Тимчак Я. В. / – № u 2008 10652 ; заявл. 26.08.2008.

Громадська діяльність

На початку 90-х років брав активну участь у діяльності молодіжних громадських організацій Львова: “Товариство Лева”, “Студентське братство”, козацьке товариство “Кіш”

З 1990 по 1992 рр. – один з організаторів і голова «Студентського братства» Львівського державного інституту фізичної культури

Активіст громадсько-політичної організації «Народний Рух України за перебудову». З вересня 2001 року - член Української народної партії

Учасник подій на Майдані у Києві

Член Центрального проводу Української народної партії, заступник голови Львівської обласної організації УНП

Новий формат культурно-масової роботи ЛДУФК

Ярославе Володимировичу. Культурно-масова діяльність в університеті набула нового формату, і в цьому Ви доклали чималі зусилля. Розкажіть, будь ласка, про власні напрацювання та підходи до діяльності.

–Донедавна в Україні у вищих навчальних закладах домінували старі, ще радянські підходи до організації процесу виховної роботи, які передбачали великий вплив, скажімо “присутності держави в особистому житті особи”, стимулювання, яке могло навіть бути інтервенцією в духовний світ особи. В такому випадку залишалося мало місця для власного вибору молодої людини, для того, щоб вона могла орієнтуватись на альтернативні речі, інформацію, тобто обирати для себе щось потрібне та важливе. Саме такими, як на мій погляд, були ознаки тоталітарної системи, –виховної машини минулого. Ніщо не може відразу змінитися. Будь-які реформи, зміни потребуютьтривалого часу і завжди присутній момент певної інертності.
Університет не копіював європейську модель, а створив власну, що увібрала в себе найкраще з існуючих систем виховання молоді, де роль особи, а саме співпраця з нею має пріорітетне значення. Цей проект працює, в університеті створено студентський ректорат, щоб студенти висловлювали власну думку, вирішували проблемні питання, співпрацювали з адміністрацією. Це поки що неформалізована структура з-поміж інших, що діють в університеті, але є недоліки: велика плинність кадрів, потреба у технічних засобах, щоб студенти якісно репрезентували себе. Також ми співпрацюємо з різними громадськими організаціями, відмовилися від проведення щовівторка організаційно-виховних годин, оскільки це стало недоцільним. Куратори, в свою чергу, виконували роль так званих “агресорів”, що теж було негативним явищем. Реально виховна робота в університеті реалізується не через позанавчальні заходи, а безпосередньо в навчальному процесі: фахове викладання навчального матеріалу; об’єктивне оцінювання знань студентів; відповідна професійна етика викладачів.

Підготувала Поліна Шуруба.

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ