ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

Центр математичного моделювання

Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України,

Львівський державний університет фізичної культури, кафедра стрільби та технічних видів спорту, науково-дослідний інститут ЛДУФК,

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди,

мають честь запросити Вас до участі у

XIІІ міжнародній науковій конференції

«Моделювання та інформаційні технології у фізичному вихованні і спорті »

(математичне моделювання біологічних та природних систем)

Конференція присвячена 25-річчю Центру математичного моделювання

Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України
23–24 лютого 2017 року (м. Львів)

Напрями роботи конференції:

1. Системний підхід і проблеми спортивної науки.

2. Моделювання як метод наукового пізнання складних об’єктів і процесів.

3. Математичні моделі біологічних та природних систем.

4. Проблеми механіки людини. Математичні моделі взаємодії людини з зовнішнім середовищем. Ергометрія.

5. Інформаційні технології та технічні засоби в пізнанні складних об’єктів.

6. Математичне моделювання в технічних видах спорту. Біотехнічні системи.

7. Моделювання процесу навчання і розвитку рухових здібностей дітей та підлітків.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська, російська.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 1 грудня 2016 року надіслати на електронну скриньку danylo794@gmail.com, anvitvl@ukr.net заявку з темою доповіді і тези.

Заявка на участь у конференції.

1. Прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання.

2. Місце роботи / навчання (ВНЗ, факультет).

4. Назва доповіді.

5. Напрям.

6. Домашня адреса та поштовий індекс.

7. E-mail.

8. Контактний номер телефону.

Вимоги до оформлення тез:

– максимальний обсяг – до 6 сторінок;

– формат А 4;

– поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;

– шрифт – гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;

– відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;

– між словами 1 пробіл;

– ілюстративний матеріал виконується у форматі JPG або TIF;

– порядок оформлення: УДК; великими літерами заголовок; нижче – ім’я та прізвище автора (авторів); нижче – місце праці (навчання) автора (авторів), текст, список літератури.

 Звертаємо увагу авторів на те, що під математичним моделюванням природних та біологічних об’єктів будемо розуміти наступну послідовність дій: реальний об’єкт ‑ змістовна модель ‑ математична формалізація об’єкта – постановка, розв’язування та дослідження відповідної краєвої задачі – верифікація моделі. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти тези, що не відповідають зазначеним вимогам.

 Тези будуть надруковані в окремому збірнику до початку роботи конференції та розміщені в електронному репозитарії Львівського державного університету фізичної культури.

Організаційний внесок для докторів та кандидатів наук ‑ 250 грн, для аспірантів, студентів та інших учасників – 100 грн. Кращі доповіді будуть рекомендовані до опублікування у фахових наукових виданнях “Спортивна наука України”, „Фізико-математичне моделювання та інформаційні технології”, “Mathematical modeling and computing”. Умови опублікування статей будуть повідомлені учасникам під час роботи конференції.

Проїзд, проживання, харчування за рахунок учасників (планований бюджет конференції буде повідомлено у запрошенні).

Організаційний комітет:

П’янило Ярослав Данилович, доктор технічних наук – голова конференції,

Центр математичного моделювання Інституту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Україна;

Власов Андрій Петрович, кандидат фіз.-мат наук, доцент – заступник голови конференції,

науково-дослідний інститут Львівського державного університету фізичної культури, Україна;

Лопатьєв Анатолій Олександрович, кандидат фіз.-мат наук, доцент – заступник голови конференції,

Львівський державний університет фізичної культури, Центр математичного моделювання

Інсти­туту прикладних проблем механіки і математики імені Я.С. Підстригача НАН України, Україна.

Борецький Юрій Романович, доктор біологічних наук,

Львівський державний університет фізичної культури, Україна;

Виноградський Богдан Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Львівський державний університет фізичної культури, Україна;

Лимарченко Олег Степанович, доктор технічних наук, професор,

Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Україна;

Повстенко Юрій Зеновійович, доктор фізико-математичних наук, професор,

Педагогічна Академія, Ченстохов,Польща;

Рибак Олег Юрійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Львівський державний університет фізичної культури , Україна;

Чапля Євген Ярославович, доктор фізико-математичних наук, професор,

Інститут механіки і прикладної інформатики

Університет Казімира Великого, Бидгощ, Польща;

Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор,

Харківський національний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, Україна.

 

Адреса оргкомітету:

м. Львів, вул. Дж. Дудаєва, 15, ЦММ ІППММ НАН України

e-mail: danylo794@gmail.com, anvitvl@ukr.net

контактні телефони: 067-287-48-82 (Лопатьєв Анатолій Олександрович),

067-340-13-71 (Власов Андрій Петрович)

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ