ЮРКО НАДІЯ АНАТОЛІЇВНА

2019:

1. Юрко Н. А.Гирьовий спорт : метод. розробка з англ. мови для сам. та ауд. роботи з теми “Спортивна спеціалізація” для студентів денної та заочної форми навчання за спеціальністю “фізична культура і спорт” / Н. А. Юрко. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 20 с.

2. Юрко Н. А. Самбо : метод. розробка з англ. мови для сам. та ауд. роботи з теми “Спортивна спеціалізація” для студ. денної та заочної форми навчання за спеціальністю “фізична культура і спорт” / Н. А. Юрко. – Львів : Ліга-Прес, 2019. – 20 с.

3. Yurko N.Teaching a language: occupational well-being / Yurko N., Styfanyshyn I. // Scientific Development of New Eastern Europe: International Scientific Conference Proceedings, (April 6th, 2019. Riga). – Riga, 2019. – P. 1. – P. 103–106.

4. Юрко Н. А. English of international travel: the features of dominance / Юрко Н. А., Стифанишин І. М. // English for Specific Purposes: зб. наук. тез. – Острог, 2019. – Вип. 6. – С. 123–128.

5. Yurko N. Learning English: Top Ways to Succeed / Yurko N., Styfanyshyn I., Lutsyshyn S. // ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. – 2019. – № 6. – Р. 65–68. (Index Copernicus)

6. Yurko N. A. Developmental Assets in Physical Education / N. A. Yurko, O. V. Romanchuk, U. M. Protsenko // International journal of education and science. – 2019. – Vol. 2, No. 2. – С. 38.

7. Юрко Н. А.Emotional self-regulation in physical education / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Проценко У. М. // Проблеми та перспективи розвитку сучасної науки : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. молодих науковців, аспірантів із добувачів вищої освіти (м. Рівне, 10 травня 2019 р.). –Рівне, 2019. – С. 417–419.

8. Yurko N.The General Tools for Public Speaking Assurance at Foreign Language Classes / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U. // ΛΌГOΣ : зб. наук. пр. з матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. “Новини науки: дослідження, наукові відкриття, високі технології» (м. Харків, 31 березня, 2019 р.). – Харків, 2019. – Т. 2. – С. 35–37.

9. Yurko N. A. English and Physical Education: The Mutually Beneficial Integration / N. A. Yurko, I. M. Styfanyshyn, O. V. Romanchuk // International journal of education and science. – 2019. – Vol. 2, No. 2. – С. 39.

10. Yurko N. A.The characteristics of English terms structure in tourism industry / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Romanchuk O. V. // Львівський філологічний часопис : зб. наук. пр. – Львів, 2019. – № 5. – С. 178–182.

11. Styfanyshyn I. M.The influence of innovative technologies on education / Styfanyshyn I. M., Yurko N. A. // Сучасний рух науки: тези доп. VI Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (м. Дніпро (4–5 квітня 2019 р.). – Дніпро, 2019. – С. 1125–1128.

12. Стифанишин І. М. Вплив сучасних інноваційних технологій на продуктивність спортсменів / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Проценко У. М. // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : тези доп. ІI Всеукр. електрон. наук.-практ. з міжнар. участю (м. Київ, 18 квітня 2019 р.). – Київ, 2019. – С. 49–50.

13. Стифанишин І. М. Comparative characteristic of oncological rehabilitation centers abroad and in Ukraine / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Яковенко С. // Наукові записки Міжнародного гуманітарного університету. – Одеса, 2019. – Вип. 30. – С. 100–103. (Index Copernicus)

14. Yakovenko S. Cancer rehabilitation centers abroad and Ukraine / Solomia Yakovenko, Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko // День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 212–214.

15. Environment: the educational aspects / Юрко Н. А., Проценко У. М., Троцун М. А., Тиндик Н. А. // Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10–11 травня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 90–94.

16. Foreign Language Vocabulary: the Key Means of Enhancement / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O.// ΛΌГOΣ. Мистецтво наукової думки. –  2019. – № 3. – С. 111–112. (IndexCopernicus)

17. Physical education: the key aspects of physical literacy / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ : kolekcjа prac naukowych z materiałami Międzynar. nauk.-prakt. konf. „Wiadomości o postępie naukowym i rzeczywistych badaniach naukowych współczesności” (Kraków, 17 czerwca 2019 r.). – Kraków, 2019. – T. 6. – S. 22–24.

18. Positive pedagogy in physical education: the features, elements and benefits / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ : coll. of scientific papers  with materials of the International scient.-pract. conf. (London, July 29, 2019). – London, 2019. – Vol. 4. – P. 11–14.

19. Socialization: The Educational Aspects / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Льорчак А. В., Тиндик Н. А. // Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф. (м. Миколаїв, 10-11 травня 2019 р.). — Херсон, 2019. – С. 103–107.

20. The characteristics of word formation in english track-and-field terminology / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. // Закарпатські філологічні студії. – 2019. – Вип. 9, т. 1. – С. 146–149. (IndexCopernicus)

21. Dangers and risks: the educational aspects / Юрко Н. А., Стифанишин І. М., Цар І. І., Тиндик Н. А. // Концептуальні шляхи реформування та розвитку педагогічних наук : матеріали наук.-практ. конф.  (м. Миколаїв, 10–11 травня 2019 р.). – Херсон, 2019. – С. 37–42.

22. Tourism English: the fields of occupational benefits / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфери обслуговування : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Львів, 2019. – С. 66–68.

23. Translation at foreign language classes: main pros and cons / Yurko N., Styfanyshyn I., Protsenko U., Romanchuk O. // ΛΌГOΣ : coll. of scientific papers with materials of the Internat. scient.-practi. conf. “Problems and achievements of modern” (Cork, May 6, 2019). – Cork, 2019. – Vol. 3. – С. 75–78.

24. The word-formation features of English terminology in tourism industry / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M., Romanchuk O. V. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Філологія. – Одеса, 2019. – Вип. 38, т. 2. – С. 185–187. (IndexCopernicus)

25. Комунікативні аспекти іншомовної професійної підготовки фахівців сфери туризму / Стифанишин І. М., Юрко Н. А., Проценко У. М., Романчук О. В. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія : Філологія. – Острог, 2019. – Вип. 6 (74). – С. 200–203. (Index Copernicus)

26. Choreography as aesthetics of chance / Iryna Kulchytska, Ulyana Protsenko, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn // День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 191–193.

27. The main techniques for speaking english with confidence / Maksym Trotsun, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn, Ulyana Protsenko // День студентської науки: зб. матеріалів щоріч. студ. наук. конф. – Львів, 2019. – С. 209–211.

 

2018:

1. Проценко У. Англійська мова : навч. посіб. для спец. «Хореографія» / У. Проценко, О. Романчук, Н. Юрко. – Львів : Ліга-Прес, 2018. – 60 с. – ISBN 978-617-397-192-5.

2. Литвин А. А. Лінгвальна характеристика інновацій англійської мови соціальної мережі Facebook / А. А. Литвин, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин // Наукові записки Нац. ун-ту «Острозька академія». Серія філологічна. – Острог, 2018. – Вип. 1(69), ч. 1. – С. 258–262.

3. Styfanyshyn I. The Innovation Sport Technologies / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : abstract book of 6th International Conference on Science, Culture, and Sport (25–27 April 2018). – Lviv, 2018. – P. 178.

4. Styfanyshyn I. Technological Innovations Improving Sports Performance / Iryna Styfanyshyn, Nadia Yurko, Andriana Lytvyn // Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values : proceedings book 6th International Conference on Science Culture and Sport (25–27 April 2018, Lviv). – Ankara, 2018. – P. 565–569.

 

2017:

1. Юрко Н. А. Айкідо : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

2. Юрко Н. А. Бодибілдинг : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

3. Юрко Н. А. Пауерліфтинг : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

4. Yurko N. A. Doping: High performance vs poor health / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Актуальні питання сучасної науки : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф.– Київ, 2017. – Ч. 2. – С. 59–60.

5. Yurko N. A. Female athletes: changing the prejudicial attitudes / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 125–127.

6. Yurko N. A. To swim or not to swim: the risks and benefits / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 127–129.

7. Yurko N. A. The beneficial life skills of learning a foreign language / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. // Соціально-економічний розвиток в умовах євроінтеграції : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2017. – Т. 2. – С. 17–19.

8. Yurko N. A. The distinguishing features of amateur sport / Yurko N. A., Styfanyshyn I. M., Protsenko U. M. // Альманах науки. – 2017. – № 2. – С. 70–74.

9. Коваль О. П. Велоспорт : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми «Спорт. спеціалізація» для студентів 3 курсу денн. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки «Фізичне виховання» та «Спорт» / Коваль О. П., Юрко Н. А. – Львів : Ліга-Прес, 2017. – 19 с.

10. Styfanyshyn I. M. The best and worst sports-related technologies / Styfanyshyn I. M., Yurko N. A. // Інноваційний розвиток науки нового тисячоліття : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Херсон, 2017. – Ч. 3. – С. 120–122.

11. Study a Language Abroad without a Broad Expenditure / Anastasiya Antonova, Ostap Voznyi, Nadiya Yurko, Iryna Styfanyshyn // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua

12. Evolution of Sport Technologies / Nikita Berdnikov, Iryna Styfanyshyn, Nadiya Yurko // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студентів ЛДУФК. – Львів, 2017. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua

 

2016:

1. Yurko N. A. Abbreviations in tourism industry: the main peculiarities of structural components / N. A. Yurko // Актуальні питання наукових досліджень : матеріали XLIII Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ, 2016. – Т. 2. – С 9–11.

2. The main features of English synonyms in tourism industry (based on the pre-intermediate coursebook English for International Tourism) / Anastasiya Antonova, Anna Zadorozhnya, Nadiya Yurko, Ulyana Protsenko // День студентської науки : зб. тез доп. за результатами наук. конф. студ. ЛДУФК. – Львів, 2016. – С. 103–104.

 

2015:

1. Юрко Н. А. Синонімічні характеристики термінів гандболу в англійській мові / Н. А. Юрко // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія філологічна : зб. наук. пр. – Острог, 2015. – Вип. 56. – С. 343 – 345.

2. Yurko N. Luxury travel: modern views, ideas and prospects for tourists in Lviv / Nadiya Yurko, Ulyana Protsenko, Yaryna Sydor // Наукові пошуки: актуальні проблеми теорії і практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Кіровоград, 2015. – С. 34 – 37.

3. Гошовська Л. М. Англійська мова : навч. посіб. для спец. та маг. спеціальності «Фізична реабілітація» / Л. М. Гошовська, Н. А. Юрко. – Львів : Манускрипт, 2015. – 100 с.

4. Англійська мова : контрольні роботи для студ. заочної форми навчання за напрямом підготовки «Здоров’я людини» / О. Матвіяс, І. Стифанишин, Л. Гошовська, Н. Юрко / за ред. О. Романчук. – Львів : Ліга-Прес, 2015. – 104 с.

2014:

1. Yurko N. A. The Media Forecast for the Hot Spot Visitors in Ukraine / N. A. Yurko, U. M. Protsenko, I. A. Kleba // Перспективи розвитку туристичної індустрії в Україні: регіональні аспекти : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. – Умань, 2014. – Ч. 1. – С. 138 – 140.

 

2013:

1. L’viv Benefits after EURO 2012 / Nadiya Anatoliyivna Yurko, Ulyana Mykolayivna Protsenko, Khrystyna Oleksandrivna Basystyuk // Таврійський економічний журнал : за матеріалами Міжнар. наук.-практ. конф. «Стратегії розвитку індустрії гостинності» 27–30 березня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – №2. – С. 78 – 80.

2. Юрко Н. А. Бокс : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

3. Юрко Н. А. Гандбол : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.

4. Юрко Н. А. Лижні перегони : метод. розробка з англ. мови для самост. та аудитор. роботи з теми "Спортивна спеціалізація" для студ. III курсу ден. та заоч. форми навчання за напрямами підготовки "фізичне виховання" та "спорт" / Юрко Н. А. – Л. : Норма, 2013. – 17 с.


2012:

1. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / У. М. Проценко, О. П. Коваль, Ю. Б. Притуляк-Казмірук, Н. А. Юрко, І. М. Стифанишин. – Л. : Норма, 2012. – 44 с.

2. Англійська мова : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямами підготовки „фіз. виховання” та „спорт” / О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко, О. П. Коваль ; за ред. О. В. Романчук. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л. : Норма, 2012. – 68 с.

3. Комплексні мовні одиниці у термінологічній номінації регбі / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Надія Юрко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф. – Л., 2012. – С. 172.

4. Словотвірні аспекти денумеральних утворень в англомовній спортивній лексиці / Надія Юрко, Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Уляна Проценко, Ірина Стифанишин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Л., 2012. – Вип. 16, т. 4. – С. 176 – 179.

5. Athlete-Generated Metaphors as Means of Emotion Assessment / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Matviyas Olga Vasylivna, Romanchuk Olga Vasylivna, Vdovina Oleksandra Valeriyivna // Соціальні інновації у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Судак, 2012. – С. 105 – 108.

6. Sports Value in Students’ Life / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Styfanyshyn Iryna Mykolayivna, Solovyova Yelyzaveta Hkmativna // Оновлення парадигми суспільного розвитку в ХХІ столітті : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Феодосія, 2012. – С. 95 – 96.

7. Yurko N. The Peculiarities of English Terms Structure in Track and Field / Yurko Nadiya Anatoliyivna, Protsenko Ulyana Mykolayivna, Litkevych Olga Andriyivna // Здоров’я людини у сучасному суспільстві : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Сімферополь ; Судак, 2012. – С. 124 – 126.


2011:

1. Юрко Н. Англійська мова : навч. посіб. для студ. І курсу за напрямом підготовки „здоров’я людини” / Надія Юрко, Ірина Стифанишин, Уляна Проценко. – Л. : Норма, 2011. – 51 с. – ISBN 978-966-7775-21-6.

2. Англійська мова: ігрові види спорту : навч. посіб. для студ. ІІІ курсу за напрямом підготовки «фізичне виховання», «спорт» / Романчук Ольга, Матвіяс Ольга, Гошовська Лариса, Проценко Уляна, Стифанишин Ірина, Юрко Надія, Коваль Оксана, Литвин Андріана. – Л. : Норма, 2011. – 101 с.

3. Компонентно-структурний аналіз англомовних абревіатур у спортивній лексиці / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, У. М. Проценко, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика. – 2011. – № 1, т. 2. – С. 167 – 169.


2010:

1. Романчук О. Словотвірні характеристики термінів гандболу в англійській мові / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко // Вісник Національного університету „Львівська політехніка”. Серія: Проблеми української термінології. – Л., 2010. − № 675. – С. 175 – 177.

2. Романчук О. Тестування як форма контролю оволодіння англійською мовою: за і проти / Ольга Романчук, Ольга Матвіяс, Надія Юрко // Лінгвістичні проблеми та інноваційні підходи до викладання чужоземних мов у вищих навчальних закладах : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф. – Л. : ЛДУ БЖД, 2010. – С. 126.

3. Структурні особливості термінів гандболу в англійській мові / О. В. Романчук, О. В. Матвіяс, І. М. Стифанишин, Н. А. Юрко // Функциональная лингвистика : сб. науч. работ Крым. респуб. ин-та последипломного пед. образования / науч. ред. А. Н. Рудякова. – Симферополь, 2010. – Т. 2. – С. 205 – 206.


2009:

1. Матвіяс О. Англійська мова : навч. посіб. / Ольга Матвіяс, Надія Юрко. – Вид. 2-ге, випр. та допов. – Л. : Норма, 2009. – 31 с. – ISBN 978-966-7775-18-6.

2. Романчук О. Термінологія тенісу в англійській та українській мовах / Романчук О., Матвіяс О., Юрко Н. // Наук. вісн. Волин. нац. ун-ту ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2009. – № 5. – С. 212 – 215.

3. Англійська мова : контрольні роботи для студ. спец. „Фіз. виховання”, „Олімп. та проф. спорт” заоч. форми навчання : [навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.] / Базиляк Н., Дмитрів У., Коваль О., Матвіяс О., Стифанишин І., Юрко Н. ; за ред. Боровської О. – Л. : Норма, 2009. – 174 с. – ISBN 978-966-7775-15-5.

4. Англійська мова : навч. посіб. для студ. третього курсу за напрямами підготовки «фіз. виховання та спорт» / О. Коваль, О. Матвіяс, У. Проценко, І. Стифанишин, Н. Юрко; за ред. О. Романчук – Л.: Норма, 2009. – 68 с.


2008:

1. Боровська О. English lingua franca як засіб професійно орієнтованої комунікації студентів вищих навчальних закладів фізкультурного профілю / Боровська О., Матвіяс О., Юрко Н. // Людина. Комп’ютер. Комунікація : зб. наук. пр. / за ред. Ф. С. Бацевича. – Л., 2008. – С. 101–102.

 

2007:

1. Боровська О. В. Сленг у терміносистемі ігрових видів спорту (на прикладі сучасної англійської мови) / О. В. Боровська, О. В. Матвіяс, Н. А. Юрко // Сучасні проблеми розвитку теорії та методики спортивних ігор : V Всеукр. наук.-практ. конф. : [зб. наук. ст.]. – Л., 2007. – С. 19–21.

2. Англійська мова для спеціальності «фізичне виховання»: навч. посіб. для студ. І курсу ф-тів фіз. виховання та спорту / Матвіяс О., Юрко Н. – Л. : СП ДФО Марусич М.М., 2007. – 44 с.

3. Боровська О. Уживання запозичень у термінології гандболу / Ольга Боровська, Надія Юрко // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: Проблеми української термінології. – Л., 2007. – № 593. – С. 87–89.

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ