Економіки та менеджменту

 

Тел.: (032) 255-41-32
E-mail: kem.ldufk@gmail.com

 

 

Заснування кафедри відбулося відповідно до нових економічних умов, в яких перебувала Україна, у зв’язку із переходом на ринкові принципи господарювання. Від часу створення та реструктуризації кафедри колектив працівників зосереджує свої зусилля на виконанні завдань щодо формування економічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної культури та спорту. Фактично створення кафедри збіглося з реформуванням економічних взаємовідносин в Україні. Перехід до ринкових відносин в економіці зумовлює потребу формування і відповідних знань у фахівців, які повинні знати і вміти, та ефективно виконувати свою місію в нових економічних умовах.

Основні дисципліни кафедри спрямовані на формування знань для прийняття економічно обґрунтованих рішень щодо співвідношення бюджетного та позабюджетного фінансування діяльності фізкультурно-спортивних організацій. Відповідно до потреб у фахівцях з менеджменту відбувається підготовка зі спеціалізації «спортивний менеджмент».

За наказом №58-р від 23.05 1991 р. в Державному інституті фізичної культури утворена кафедра управління та економіки фізичної культури. Завідувачем кафедри призначено доцента Олексія Смірнова. З вересня 1993 р. кафедру очолює доцент, кандидат економічних наук Дмитро Атаманюк. За кафедрою закріплена підготовка з дисциплін «Управління ФКіС», «Економіка спорту», «Менеджмент і маркетинг», «Організація та методика масової фізичної культури». Від початку становлення та розвитку назва кафедри видозмінювалася та удосконалювався процес надання освіти.

Згідно з наказом №5-р 10.01.2012 р., з метою розвитку університету та забезпечення галузі фахівцями із поглибленими знаннями менеджменту фізичної культури і спорту створено кафедру економіки та спортивного менеджменту. З 2014 по 2015 рр. кафедру очолює Володимир Холявка. Продуктивна та ефективна діяльність кафедри дала змогу розширити напрями спеціальностей, а саме «Менеджмент», «Готельно-ресторанна справа», «Туризм», які дають змогу успішно готувати спеціалістів широкого профілю. З вересня 2016 року кафедру економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу очолює д.е.н., професор Наталія Павленчик. З 2019 р. кафедру перейменовано на Кафедру економіки та менеджменту.

Колектив кафедри вирішує актуальні завдання пов’язані з підготовкою фахівців фізичної культури, спорту та туризму для України та іноземних держав у рамках діяльності університету. На кафедрі постійно виконуються науково дослідні роботи. Згідно з темою зведеного плану НДР Державного комітету молодіжної політики, спорту і туризму України 2.3.4. на 2001–2005 рр. «Розвиток підприємництва в сфері фізичної культури і спорту»; 2006-2010 рр. співвиконання Зведеного плану теми «Історико-методологічні напрями розвитку фізичної культури та спорту в Україні у ХХ столітті». З 2013-2015 рр. виконувались дослідження на тему «Комерціалізація у сфері фізичної культури та спорту». З 2016 р. виконується науково-дослідна тема: «Удосконалення організаційно-функціональних підходів управління фізичною культурою та фізичним вихованням місцевих громад України в умовах зміни механізмів управління та фінансування».

Викладачі кафедри постійно беруть участь у всеукраїнських та міжнародних науково-практичних конференціях. З ініціативи кафедри проведено три всеукраїнські конференції «Економічна підготовка в непрофільних вищих навчальних закладах». Кафедра проводить дослідження з проблем менеджменту та маркетингу, економіки спорту та туризму. Професорсько-викладацький склад працює над ліцензуванням нових напрямів підготовки фахівців у вищій школі для потреб України.


Презентація матеріально-технічної бази ЛДУФК імені Івана Боберського, яка використовується в навчальному процесі спеціальності 073 «Менеджмент»


 

ЗАХОДИ  ЗА  УЧАСТІ  КАФЕДРИ:

Випускники-менеджери 2021

5 липня 2021 р.

Дорогі наші
випускники-бакалаври 2021 року,
вітаємо вас з успішним завершенням навчання!

За роки, які навчалися у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського, ви розкрили свої таланти, знайшли справу свого життя, отримали професію за покликанням, професію – МЕНЕДЖЕР.

Детальніше »

Викладачі ЛДУФК – асоційовані члени УАРМБО

2 липня 2021 р.

Дванадцять науково-педагогічних працівників кафедри економіки та менеджменту нашого Університету стали асоційованими членами Української Асоціації з розвитку менеджменту та бізнес-освіти (УАРМБО). Це платформа для професійної комунікації та підвищення кваліфікації викладачів і адміністраторів університетів, співробітників наукових установ, впровадження результатів наукових досліджень.

Детальніше »

ЛДУФК отримав сертифікат про акредитацію ОПП «Менеджмент»

ОФІЦІЙНО 

26 червня 2021 р.

На засіданні Національного агентства із забезпечення якості освіти 11-го червня поточного року було ухвалено рішення про акредитацію у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського освітньо-професійної програми «Менеджмент».

Детальніше »

Круглий стіл «Силіконова долина менеджменту»

28 травня 2021 р.

Маємо задоволення повідомити про успішно проведений, за сприяння керівництва нашого Зоряного університету, круглий стіл на тему: «Силіконова долина менеджменту», який відбувся в рамках святкування 75-річчя ЛДУФК ім. Івана Боберського.

Детальніше »

У ЛДУФК відбудеться круглий стіл «Силіконова долина менеджменту»

КРУГЛИЙ СТІЛ 

25 травня 2021 р.

У рамках святкування 75-ліття Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, кафедра економіки та менеджменту у четвер, 27-го травня, проводить круглий стіл «Силіконова долина менеджменту».

Початок круглого столу – о 10:00, реєстрація учасників – 09:30.

Модератор – завідувач кафедри економіки та менеджменту, професор Наталія Павленчик.

Детальніше »

Конференція «Молода спортивна наука України»

10 травня 2021 р.

В рамках святкування 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, 7-го травня 2021 року на платформі Zoom у виші відбулася ювілейна XXV наукова конференція «Молода спортивна наука України».

Детальніше »

ІІІ Міжнародна наукова конференція «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування»

10 квітня 2021 р.

Шановні друзі! Ми радо повідомляємо, що довгоочікувана ІІІ Міжнародна науково-практична конференція, приурочена до 75-річчя Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування» успішно відбулась!

Детальніше »

Адаптація до умов навчання у закладі вищої освіти

3 березня 2021 р.

2 березня 2021 р. деканат факультету Туризму за участі кафедри Педагогіки та психології та кафедри Економіки та менеджменту провели он-лайн зустріч зі студентами факультету за темою: «Адаптація до умов навчання у закладі вищої освіти».

Детальніше »

Виробнича практика

26 січня 2021 р.

Відбулась зустріч керівника практики від кафедри економіки та менеджменту – доц. Гуцуляк В.Р. із студентами 3-го курсу, спеціальність 073 Менеджмент, бакалавр. Було проведено повний інструктаж та розкрито умови проходження практики.

Детальніше »

Онлайн підготовка куратором до зимової екзаменаційної сесії студентів спеціальності «менеджмент»

5 січня 2021 р.

Доцентом кафедри економіки та менеджменту Гуцуляк Вікторією Романівною – куратором ІІІ курсу спеціальності «Менеджмент» було проведено онлайн-кураторську годину, де інформувалось про особливості зимової сесії-2020/2021.

Детальніше »

У ЛДУФК відбувся практичний тренінг з розвитку особистих компетенцій Soft Skills (Фото)

18 грудня 2020 р.

У ЛДУФК, 11 грудня, відбувся, організований кафедрою економіки та менеджменту, практичний тренінг з розвитку особистих компетенцій Soft Skills – «Успішний та ефективний викладач 2021».

Детальніше »

«Академічна доброчесність: актуальність та основні аспекти»

18 грудня 2020 р.

У рамках популяризації академічної доброчесності завідувачка кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського, доктор економічних наук, професорка Наталія Павленчик провела лекцію-семінар «Академічна доброчесність: актуальність та основні аспекти».

Детальніше »

У ЛДУФК відбудеться ІІІ Міжнародна конференція «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури і сфері обслуговування»

КОНФЕРЕНЦІЇ 

10 грудня 2020 р.

Колектив кафедри економіки та менеджменту ЛДУФК запрошує до участі у ІІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Економіко-соціальні відносини в галузі фізичної культури та сфері обслуговування», що приурочена до 75-річчя нашого вишу.

Детальніше »

Зустріч-презентація стейкхолдерів та роботодавців у ЛДУФК

ТУРИЗМ 

8 грудня 2020 р.

На факультеті туризму нашого Університету, за ініціативи декана факультету Володимира Холявки та завідувачки кафедри готельно-ресторанного бізнесу Марії Паски, відбулася зустріч-презентація стейкхолдерів та роботодавців.

Детальніше »

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності»

8 грудня 2020 р.

26-27 листопада 2020 року, відбулася міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності», організована кафедрою готельно-ресторанного бізнесу ЛДУФК під керівництвом завідувача кафедри, професорки Марії Паски.

Детальніше »

Викладачі ЛДУФК – учасники семінару «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти»

9 грудня 2020 р.

Четверо представників кафедри економіки та менеджменту Львівського державного університету фізичної культури імені Івана Боберського взяли участь у семінарі «Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти: розвиток освітніх програм та їх акредитація».

Детальніше »

Навчальний курс-тренінг «Комунікативний менеджмент»

16 листопада 2020 р.

Навчальний курс-тренінг «Комунікативний менеджмент» 3-го курсу спеціальність «Менеджмент» проходить креативно, цікаво та пізнавально. Нам вдається здійснювати комунікацію в різних формах та передавати через комунікаційні канали.

Детальніше »

ЛДУФК внесений до Книги рекордів України як учасник проєкту «Озеленення України»

4 листопада 2020 р.

Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського внесений до Книги рекордів України як учасник проєкту «Озеленення України», що формує соціальні та еко-навички у кожної людини. Викладачі та студенти кафедр економіки та менеджменту, спортивного туризму і готельно-ресторанної справи факультету туризму долучилися до висадки дерев. На локації було висаджено 20 000 дерев. Тепер кожен учасник з гордістю може сказати, що збагатив цей світ.

Детальніше »

Представники факультету туризму ЛДУФК долучилися до еко-проєкту «Озеленення України» (Фото)

19 жовтня 2020 р.

Глобальний еко-проєкт «Озеленення України» – захід, який формує соціальні та еко-навички у кожного його учасника. Наш Університет підписав меморандум з організаторами проєкту про співпрацю.

Детальніше »

Світлані Криштанович вручено подяку голови обласної державної адміністрації Максима Козицького (Фото)

24 вересня 2020 р.

За сумлінну працю, сприяння розвитку професійних навичок педагогічних кадрів, організацію та проведення «Освітньої академії» Світлані Криштанович доценту кафедри економіки та менеджменту нашого Університету було вручено подяку голови обласної державної адміністрації Максима Козицького.

Детальніше »

Успішна апробація докторського дослідження Криштанович Світлани Володимирівни на міжкафедральному семінарі

04 вересня 2020 р.

04.09.2020 р. відбулась надзвичайна подія для колективу кафедри і Університету загалом! Наша доцент Криштанович Світлана Володимирівна на міжкафедеральному семінарі з успіхом провела апробацію свого докторського дослідження на тему «Теоретичні та методичні засади формування професійної компетентності майбутніх менеджерів фізичної культури і спорту»!

Детальніше »

Онлайн засідання кафедри економіки та менеджменту

14 квітня 2020 р.

Ми підтримуємо карантинні заходи по боротьбі з коронавірусом, тому працюємо віддалено від своїх звичних робочих місць. 14.04.2020 р. було проведено онлайн засідання кафедри економіки та менеджменту.

Детальніше »

Лекція-семінар зі студентами спеціальностей «Менеджмент» та «Готельно-ресторанна справа»

2 березня 2020 р.

В рамках популяризації академічної доброчесності було проведено ознайомчу лекцію-семінар зі студентами 1-3 курсів спеціальностей 073 Менеджмент та 241 Готельно-ресторанна справа. Завідувачкою кафедри економіки та менеджменту проф. Павленчик Н.Ф. була підготовлена презентація. Кураторами груп Петришиним Д.Ю., Гуцуляк В.Р. та Криштанович С.В. були донесені принципи академічної доброчесності.

Детальніше »

Викладачі ЛДУФК відвідали презентацію програм NIMA

28 лютого 2020 р.

Викладачі кафедри економіка та менеджмент відвідали презентацію програм NIMA від Netherland Institute of Marketing – Міжнародна освіта з маркетингу відтепер у Львові! Багато інформації та відгуків перших учасників цієї програми у Львові. Майстер-клас Jacco Stolker «LEAN Model Canvas: Як без втрат вивести новий продукт на ринок. Інструкція для START-UP». Просто, лаконічно, невимушено, але пізнавально.

Детальніше »

Практична лекція від бізнес-тренера Олени Фурси для студентів ЛДУФК

18 лютого 2020 р.

Ми – кафедра економіки та менеджменту ЛДУФК, плідно співпрацюємо з професійним бізнес-тренером, коучем та HR-експертом – Оленою Фурсою. Практична лекція «Вміння професійного проведення співбесід» була пізнавальною, практичною і невимушеною. Студенти спеціальності менеджмент 1, 2 та 3 курсів, спеціальності туризм 3 курсу та спеціальності готельно-ресторанної справи, були активними та ініціативними. Тема була цікавою і актуальною.

Детальніше »

Виробнича практика в Управлінні туризму та куротів ЛОДА

16 січня 2020 р.

Виробнича практика дозволяє сформувати уяву про майбутню професію не тільки через отримання теоретичних знань, а й спробувати самому організуватись з точки зору практичної діяльності. Цього тижня студенти ІІ курсу спеціальність «Менеджмент» розпочали виробничу практику в Управлінні туризму та куротів ЛОДА, під керівництвом доцента кафедри економіки та менеджменту Гуцуляк В.Р.

Детальніше »

Екскурсія у Львівську міську раду

13 листопада 2019 р.

Вивчаючи тему: «Державне управління на регіональному рівні» для студентів спеціальності «Менеджмент» II та III курсів завідувачем кафедри економіки та менеджменту проф. Н. Павленчик та доц. С. Криштанович було організовано екскурсію у Львівську міську раду.

Детальніше »

Освітній десант у стінах ЛДУФК (Фото)

9 жовтня 2019 р.

У суботу, 5-го жовтня 2019 року, у Всесвітній день вчителя та напередодні Дня працівників освіти України, на базі ЛДУФК проводили захід з підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ЗВО «Освітній десант».

Детальніше »

Лекція-семінар студентів факультету Туризму з Інною Литвинюк

23 вересня 2019 р.

З інціативи проф. Н. Павленчик та доц. С. Криштанович відбулась лекція-семінар студентів факультету Туризму з Інною Литвинюк на тему: «Роль HR-ра в бізнесі». Зустріч виявила значний інтерес майбутніх менеджерів та спеціалістів галузі туризму і готельно-ресторанної справи до проблем трудового права, формування та управління HR команд тощо.

Детальніше »

Науковий семінар «Адміністрування бізнесу територіальних громад»

21 травня 2019 р.

Відбувся науковий семінар «Адміні- стрування бізнесу територіальних громад» на базі Кафедри економіки та менеджменту ЛНУ ім. Івана Франка. Члени нашої кафедри проф. Н. Павленчик та доц. С. Криштанович гідно представили свої здобутки зі зазначеної теми. В дискусії також приймала участь Єлизавета Щоколова...

Детальніше »

Тренінг «Технології реалізації партнерської взаємодії у викладанні та навчанні»

14 травня 2019 р.

У стінах ЛДУФК відбувся тренінг «Технології реалізації партнерської взаємодії у викладанні та навчанні». Захід відбувся за ініціативи завідувача кафедри економіки та менеджменту, професора Наталії Павленчик та доцента кафедри економіки та менеджменту Світлани Криштанович.

Детальніше »

Конкурс студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці»

23 квітня 2019 р.

Під керівництвом доцента кафедри економіки та менеджменту Криштанович Світлани студенти ІІІ курсу спеціальності «Туризм» Гончар Наталія та Мнечник Тарас взяли участь у II турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Управління персоналом та економіка праці».

Детальніше »

Студентська наукова конференція

13 квітня 2019 р.

12 квітня 2019 року, у Львівському державному університеті фізичної культури імені Івана Боберського відбулася наукова конференція студентів ЛДУФК «День студентської науки». Програма конференції передбачала проведення секційних засідань та підведення підсумків і нагородження переможців й призерів. Загалом до участі у загально університетській конференції за підсумками кафедральних наукових конференцій було подано 83 доповіді.

Детальніше »

Бізнес-тренер Олена Фурса провела заняття зі студентами ЛДУФК (ФОТО)

27 лютого 2019 р.

Студенти нашого вишу в рамках дисципліни «Менеджмент і маркетинг у фізичній культурі і спорті» зустрілися з бізнес-тренером Оленою Фурсою. Заняття організувала доцент кафедри економіки та менеджменту Світлана Криштанович. Мета даного заходу – мотивувати студентів до розвитку особистісних і професійних...

Детальніше »

Відкрите заняття з «Основ кулінарної майстерності» (Фото)

2 листопада 2017 р.

Напередодні відбулося відкрите заняття з дисципліни «Основи кулінарної майстерності» для студентів ІІ курсу спеціальності: «Готельно-ресторанна справа», яке проводила доцент кафедри «Економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу» Філь Марія Іванівна. Студенти 21 та 22 груп ГРС вправно продемонстрували свої здобуті знання і набуті навики.

Детальніше »

Програма American Speakers у Львові (Фото)

2 листопада 2017 р.

В рамках програми American Speakers й за підтримки Мінмолодьспорту України та посольства США в Україні 26-27 жовтня 2017 року у м. Львові в приміщенні Львівської обласної ради відбулась низка семінарів-нарад за участю експерта з питань спортивного менеджменту Мартіна Конвея. В обговоренні низки актуальних питань прийняли участь науково-педагогічні працівники колективу ЛДУФК, доценти та викладачі кафедри «Економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу».

Детальніше »

ХVII Міжнародний економічний форум

2 листопада 2017 р.

Найважливішою подією року в економічному житті Західної України вважається ХVII Міжнародний економічний форум, який проходив у м. Львові 26-27 жовтня 2017 року. Це потужна національна і міжнародна платформа, створена для компетентного обговорення важливих переваг та існуючих проблем, пов’язаних із конкурентоспроможністю регіонів, їх стратегічним розвитком та економічним зростанням.

Детальніше »

«Поділися своїм досвідом»

15 листопада 2017 р.

На кафедрі економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу з ціллю впровадження інноваційних технологій у навчальний процес було запущено проект «Поділися своїм досвідом», керівником якого є Криштанович Світлана Володимирівна к.держ.упр, доцент кафедри. Ціль проекту: мотивувати студентів до навчання та саморозвитку, розвивати творчість і креативність, нові бачення щодо свого майбутнього.

Детальніше »

Cтуденти спеціальності «Туризм» переймають досвід ТА Coral Travel

13 грудня 2017 р.

Кафедрою економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу Львівського державного університету фізичної культури в межах проекту «Поділися своїм досвідом» на семінарське заняття зі студентами третього курсу спеціальності «Туризм», з дисципліни «Менеджмент в туризмі» було запрошено менеджера по туризму ТА Сoral Travel Анну Мельничук.

Детальніше »

Зустріч студентів з рекрутерами компанії «Аккорд-тур»

3 квітня 2018 р.

Керівництво факультету туризму та кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу ЛДУФК провело зустріч студентів 3-4 курсів факультету з рекрутерами компанії «Аккорд-тур», які в доступній формі ознайомили присутніх з історією й діяльністю фірми та можливостями працевлаштування випускників.

Детальніше »

Викладачі ЛДУФК відвідали Prime Marketing Forum у Львові

4 квітня 2018 р.

24 березня в конференц-залі готелю «Львів» відбувся Prime Marketing Forum в якому взяли участь: Павленчик Н.Ф., Павленчик А.О., Криштанович С.В., Гуль І.Г., Гуцуляк В.Р., Наконечна Л.Р. Ця конференція була особливо корисною для тих, хто бажає скоротити рекламний бюджет і в той же час отримувати більше продажів, підвищити продуктивність бізнес-середовища і лояльність аудиторії до свого бренду.

Детальніше »

Профорієнтаційна робота для школярів від викладачів ЛДУФК

24 квітня 2018 р.

Викладачі кафедри економіки, менеджменту та готельно-ресторанного бізнесу та кафедри туризму Львівського державного університету фізичної культури в рамках профорієнтаційної роботи відвідали м. Долина Івано-Франківської обл.

Детальніше »

Щоколова Єлизавета – призерка ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка»

25 квітня 2018 р.

18-20 квітня 2018 року на базі Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з науки «Регіональна економіка». Олімпіада проходила у 2 тури. Перший тур – комп’ютерне тестування, другий тур – письмове завдання, яке передбачало теоретичні питання, аналітичні, ситуаційні та розрахункові задачі.

Детальніше »

Вроцлав: Міжнародна конференція в Польщі за участі студентів факультету туризму (Фото)

25 квітня 2018 р.

19 квітня 2018 року студенти факультету туризму відвідали III Międzynarodowa Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa «O Ukrainie interdyscyplinarnie na Uniwersytecie Wrocławskim» Uniwersytet Wrocławski Wydział Filologiczny Instytut Filologii Słowiańskiej в Польщі. На конференції свої наукові роботи представили: студентка 1 курсу спеціальності Менеджент Владислава Беспала «Features of Human resource management in Ukrainian hotels» (керівник наукової роботи Криштанович С. В.).

Детальніше »

Радехів: Профорієнтаційна робота для майбутніх абітурєнтів від викладачів факультету туризму

26 квітня 2018 р.

19 квітня 2018 року в кіноконцертній залі телестудії «Радехів» відбулась зустріч старшокласників загальноосвітніх шкіл м. Радехова та Радехівського району із викладачами факультету туризму Львівського державного університету фізичної культури, зокрема: доц. Павленчик А.О., доц. Худобою В.В., ст. викладачем Гуцуляк В.Р. та викладачем Радзімовською О.В.

Детальніше »

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ