Посада - старший науковий співробітник
Науковий ступінь -
доктор біологічних наук
Вчене звання -
професор
 

 

 

 
 
 
 
 
Старший науковий співробітник науково-дослідного інституту.
Нагороджений грамотою Президії НАН України (2002 р.) та Грамотою (2009 р.) і Почесною (2011 р.) Грамотами Верховної Ради України
 
Освіта:
• Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (спеціальність «Біоорганічна хімія, хімія природних і фізіологічно активних сполук»,1974 р.);
•Московський державний університет ім. М.В. Ломоносова (аспірантура, 1977 р.).
 
Етапи роботи в університеті:
• 2018 р. - по сьогоднішній день – професор, старший науковий співробітник науково-дослідного інституту ЛДУФК

Наукова діяльність:
• тема кандидатської дисертації: Пепсини коня. присвячена вивченню первинної структури та фізико-хімічних властивостей множинних форм пепсину;
• тема докторської дисертації: Шляхи енергозабезпечення і детоксикації у метилотрофних дріжджів та їх скерована модифікація з метою створення нових ферментативних і біосенсорних аналітичних систем.
• напрямки наукових досліджень: мікробіологія, біохімія та біотехнологія неконвенційних дріжджів. Започаткував новий напрямок в науковій роботі Інституту біології клітини - аналітичну біотехнологію, розробив підходи використання метаболічної інженерії у конструюванні клітинних біосенсорів.
 
Проводить також роботи з біохімії білків та мікробної ензимології.

Автор понад 490 наукових та методичних праць, включаючи 10 патентів (1 – американський), 2 підручники та 228 статей (більшість із них - у провідних міжнародних журналах, наприклад, Biochim. Biophys. Acta, Anal. Biochem., Biosens. Bioelectron., Anal. Chim. Acta, Appl. Microbiol. Biotechnol., Biotechnol. Bioeng., Sensors and Materials, J. Chem. Technol. Biotechnol., Food Technol. Biotechnol., J. Basic Microbiol., FEMS Yeast Research, Talanta, Electrochem. Commun. та ін. Сумарний імпакт-фактор публікацій – понад 170. Сумарний індекс Хірша - 19. Співавтор розділів 4-х англомовних монографій. Науковий керівник (або відповідальний виконавець) багатьох вітчизняних наукових проектів та 13 міжнародних грантів. Має впроваджені біотехнологічні розробки - аналітичні набори для ферментативного визначення глюкози, етанолу та холестеролу (“ДІАГЛЮК”, “ДІАГЛЮК-2”, “АЛКОТЕСТ”, “ХРОМОХОЛЕСТЕРОЛ”) та готові до впровадження біоаналітичні продукти – набір “ЛАКТАТЕСТ” і біосенсорний аналізатор “Форматест”. Учасник багатьох міжнародних конференцій. Стажувався у кількох західноєвропейських університетах (Флоренція, Відень, Лідс, Оксфорд, Ліон, Барселона). Представник України в міжнародної Комісії по дослідженню дріжджів (з 1998 р.).

Протягом 32 років бере участь у науково-педагогічному процесі, зокрема, Львівського національного університету ім. Івана Франка - як доцент кафедри біохімії (1980-1985 рр.), а згодом як доцент (за сумісництвом) кафедри генетики та біотехнології (з 1987 р.), професор цієї ж кафедри (з 2002 по 2006 рр.) та професор Жешівського університету в Польщі (2008-2016 рр.). Керівник 7-х захищених кандидатських дисертацій.

Член редколегій 2 наукових вітчизняних журналів.

Наукові праці

 

Назад

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ