Навчальний відділ

Структурний підрозділ університету, який планує та  організовує навчальну та методичну діяльність університету, координує діяльність структурних навчальних підрозділів і робочих органів університету навчально-методичного  спрямування: деканатів факультетів, кафедр, методичних комісій, бере участь в організаційній роботі щодо відкриття нових спеціалізації і спеціальностей.

Функції відділу: складає графіки начального процесу (навчальних занять, сесій навчальних та виробничих практик), планування педагогічного навантаження на навчальний рік професорсько-викладацькому складу університету та контроль за його виконанням, веде облік погодинної оплати праці викладачів, здійснює контроль за виконанням робочих навчальних планів та навчальних програм на кафедрах, контроль стану навчально-методичної та обліково-звітної документації на кафедрах, координує роботу підрозділів з ліцензування нових спеціальностей та акредитації.

Відділ безпосередньо підпорядковується ректору та проректору з навчальної роботи університету.

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ