29 листопада 2018 року

Тодорова Валентина Георгіївна

Тема:«Теоретико-методичні основи хореографічної підготовки у техніко-естетичних видах спорту (на матеріалі спортивної аеробіки)»

Науковий консультант – Передерій Аліна Володимирівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Худолій Олег Миколайович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання та оздоровчо-лікувальної фізичної культури (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди)

Офіційний опонент – Кашуба Віталій Олександрович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри біомеханіки та спортивної метрології (Національний університет фізичного виховання і спорту України)

Офіційний опонент – Тищенко Валерія Олексіївна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри теорії та методики фізичної культури і спорту (Запорізький національний університет)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Тищенко В.О.

Відгук офіційного опонента Худолія О.М.

Відгук офіційного опонента Кашуби В.О.

29 листопада 2018 року

Литвинець Антон Іванович

Тема:«Спортивна діяльність християнських організацій»

Науковий керівник – Тимчак Ярослав Володимирович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, завідувач кафедри олімпійської освіти (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Томенко Олександр Анатолійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії і методики фізичної культури (Сумський державний педагогічний університет імені А.С.Макаренка)

Офіційний опонент – Долбишева Ніна Григорівна, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, декан факультету фізичної культури і спорту (Придніпровська державна академія фізичної культури і спорту)

Початок засідання 16.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Долбишевої Н.Г.

Відгук офіційного опонента Томенка О.А.

30 листопада 2018 року

Ільницький Іван Михайлович

Тема: «Удосконалення фізичної підготовленості учнів ліцеїв з посиленою військово-фізичною підготовкою засобами боксу»

Науковий керівник – Окопний Андрій Михайлович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, доцент, доцент кафедри педагогіки та психології (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент – Ольховий Олег Михайлович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри олімпійського та професійного спорту (Чорноморський національний університет імені Петра Могили м. Миколаїв)

Офіційний опонент – Романчук Віктор Миколайович, кандидат наук з фізичного виховання та спорту, професор, професор кафедри фізичного виховання, спеціальної фізичної підготовки і спорту (Житомирський військовий інститут імені С.П. Корольова)

Початок засідання 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук офіційного опонента Романчука В.М.

Відгук офіційного опонента Ольхового О.М.

 

 

2 липня 2018 року

Одинець Тетяна Євгенівна

Тема: «Теоретико-методологічні засади фізичної реабілітації жінок з постмастектомічним синдромом»

Науковий консультант – Бріскін Юрій Аркадійович, доктор наук з фізичного виховання та спорту, професор, завідувач кафедри теорії спорту та фізичної культури (Львівський державний університет фізичної культури)

Офіційний опонент– Андрійчук Ольга Ярославівна, доктор наук з фізичного виховання та спорту, доцент, професор кафедри здоров’я людини та фізичної терапії (Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки)

Офіційний опонент – Бугайцов Сергій Георгійович, доктор медичних наук, професор, головний науковий співробітник відділу радіо індукованих онкологічних захворювань (Державна установа «Національний науковий центр радіаційної медицини Національної академії медичних наук України»)

Офіційний опонент – Паєнок Олександр Станіславович,доктор медичних наук, доцент, професор кафедри акушерства і гінекології (Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького)

Початок засідання – 13.00 год., авдиторія 312

Автореферат

Дисертація

Відгук Андрійчук О.Я.

Відгук Бугайцова С.Г.

Відгук Паєнка О.С.

 

 

НАВІГАЦІЯ ПО САЙТУ